Alla nyheter

 • 30 juni 2017

  Priveq Investment avyttrar Akeab till Triton

  Priveq Investment Fund IV L.P. har efter en framgångsrik ägarperiod i Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (”Akeab”) ingått avtal om att tillsammans med övriga ägare avyttra bolaget till Triton. Affären innebär ett avslut på ett mycket gott samarbete kännetecknat av tillväxt och utveckling. Läs mer »
 • 24 februari 2017

  21 Grams förvärvar Addoro AB

  21 Grams förvärvar 100% av aktierna i Addoro AB, samt tillgångarna i Addoro Nordic AB som varit bolagets nordiska distributör. Grundarteamet och samtliga anställda i Addoro följer med i förvärvet och verksamheten blir ett eget affärsområde hos 21 Grams. Läs mer »
 • 20 januari 2017

  Priveq - ny tillväxtpartner för Ljung & Sjöberg

  Ljung & Sjöberg, ett privat utbildnings- och vårdföretag specialiserat på alkohol- och drogproblem i näringslivet, tar in Priveq Investment som ny tillväxtpartner för framtiden. Grundare, VD och övrig företagsledning kommer att ingå i ägargruppen. Läs mer »
 • 01 december 2016

  ByggPartner offentliggör utfallet av erbjudandet i samband med notering på Nasdaq First North Premier

  ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i bolaget i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort både bland allmänheten i Sverige och bland institutionella investerare i Sverige och utlandet. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Läs mer »
 • 28 november 2016

  Priveq - ny tillväxtpartner till 4C Strategies

  4C Strategies, som erbjuder risk- och krishanteringslösningar till offentliga, militära och privata organisationer, tar in Priveq Investment (”Priveq”) som ny minoritetsägare för att stötta bolaget i den fortsatta tillväxtresan. Läs mer »
 • 14 november 2016

  ByggPartner avses att noteras på Nasdaq First North Premier

  ByggPartner i Dalarna Holding AB ("ByggPartner" eller "Bolaget"), ett renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande verksamhet inom byggservice och byggnadsställningar, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier ("Noteringen") och samtidigt genomföra en försäljning av befintliga aktier i Bolaget. Läs mer »