21_grams_top

Nuvarande investeringar - 21 Grams

21 Grams erbjuder företagskunder produkter och tjänster inom fysisk och digital kommunikation på den nordiska marknaden. Marknaden för affärskommunikation förändras snabbt både inom det pappersbaserade med avregleringar och omregleringar inom post samt en ökande tillströmning till digitala kanaler som e-faktura, e-post och e-brevlådor.

21 Grams huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget har totalt 35 anställda.

21 Grams
Investeringsår: 2015
Omsättning: 600 MSEK
Fond: Priveq Investment IV
Ägande: 45%
VD: Stefan Blomqvist
Telefon: 08-600 37 21
Hemsida: www.21grams.se
Styrelse:
Mats Lönnqvist (Ordförande), Jonus Bartholdson, Wigar Bartholdson, Stefan Blomqvist, Henrik Jatko, Louise Nilsson
Priveqs team:
Louise Nilsson, Henrik Jatko

Relaterade inlägg

21 Grams förvärvar Mailworld-gruppen

21 Grams erbjuder smarta kommunikationslösningar för fysisk och digital post samt mobila betalningar. Bolaget är ledande inom datasortering av post …

Läs mer »

21 Grams förvärvar Addoro AB

21 Grams förvärvar 100% av aktierna i Addoro AB, samt tillgångarna i Addoro Nordic AB som varit bolagets nordiska distributör. …

Läs mer »

21 Grams etablerar sig i Danmark genom förvärv av Europe Post

21 Grams förstärker sitt internationella erbjudande inom post och etablerar sig i Danmark genom förvärv av Europe Post ApS. Europe …
Läs mer »

Priveq investerar i 21 Grams tillväxt

21 Grams, outsourcing partner inom fysisk och digital kommunikation, tar in Priveq Investment Fund IV (”Priveq”) som ny delägare med …
Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.