123-utvald-bild

Nuvarande investeringar - 4C Strategies

4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av risk- och krishanteringslösningar. Bolaget erbjuder kundanpassade lösningar som kombinerar det bästa av expertis och innovation för att dess kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. 4C Strategies integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att dess kunder har rätt förmåga och beredskap för att hantera det oväntade. På så vis får bolagets kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.

Bolaget har ca 100 anställda och kontor i Sverige, Storbritannien och USA.

4C Strategies
Investeringsår: 2016
Omsättning: 175 MSEK
Fond: Priveq Investment V
Ägande: Minoritet
VD: Magnus Bergqvist
Telefon: 08-522 27 900
Styrelse:
Andreas Hedskog (Ordförande), David Lidbetter, Klas Lindström, Jakob Svärdström, Mats Hjerpe.
Priveqs team:
Mats Hjerpe, Senai Ayob

Relaterade inlägg

Priveq – ny tillväxtpartner till 4C Strategies

4C Strategies, som erbjuder risk- och krishanteringslösningar till offentliga, militära och privata organisationer, tar in Priveq Investment (”Priveq”) som ny …

Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
Läs mer »

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Mats Hjerpe är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Mats har arbetat på Priveq sedan 2003 och är styrelseledamot i 4C Strategies, CSAM Health, Mediaplanet och QleanAir Scandinavia.

Mats arbetade tidigare på Aragon Fondkommission.

Han har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.