byggpartner_top

Tidigare investeringar - ByggPartner i Dalarna

ByggPartnergruppen är ett fullservicebolag inom byggverksamhetsområdena; byggentreprenad, byggservice, byggnadsvård, om- och tillbyggnad (ROT), stambyten samt fastighetsutveckling. Genom det helägda dotterbolaget JUF Byggnadsställningar är ByggPartner dessutom verksamma i ställningsbranschen. Den omsättningsmässigt största delen står entreprenaderna för. Dalarna har sedan starten varit ByggPartners huvudmarknad, men under senare år har verksamheten i Mälardalen, inklusive Stockholm, expanderat kraftigt. Under slutet av 2010 gick ByggPartner samman med BOL-Entreprenad i Stockholm.

ByggPartner har cirka 350 anställda och huvudkontor i Borlänge.

ByggPartner i Dalarna
Investeringsår: 2006
Omsättning: 1300 MSEK
Fond: Priveq Investment III
Ägande: Minoritet
Exit year: 2019
VD: Fredrik Leo
Telefon: 0243-55 95 00
Styrelse:
Torsten Josephson (Ordförande), Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson, Helena Skåntorp, Louise Nilsson
Priveqs team:
Louise Nilsson

Relaterade inlägg

ByggPartner offentliggör utfallet av erbjudandet i samband med notering på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, …

Läs mer »

ByggPartner offentliggör prospekt och villkor i samband med notering på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, …

Läs mer »

ByggPartner avses att noteras på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA …

Läs mer »

Stora order till ByggPartner

ByggPartner har vunnit en rad större byggprojekt i både Dalarna och Stockholm den senaste tiden till ett värde av över en kvarts …

Läs mer »

ByggPartner prisade för jobb med lärlingar i arbetslivet

På Byggsektorns Arbetsmarknadsdag i Dalarna tilldelades ByggPartner Årets Guldstjärna för sitt engagemang i byggprogrammens APL – arbetsförlagt lärande. Arbetsmarknadsdagen är …

Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.