CSAM (Norge)

Nuvarande investeringar - CSAM

CSAM är den ledande leverantören av nisch-eHealth-lösningar i Norden. Företagets mjukvarulösningar gör det möjligt för vårdgivare att få tillgång till relevant klinisk information vid vårdtillfället. CSAMs produktportfölj innehåller ledande mjukvaror inom mödravård, blodhantering, icke-radiologisk bildbehandling, onkologimedicinering, Connected Healthcare samt akutverksamhet i Norden. CSAM har huvudkontor i Oslo, Norge, med 140 anställda och nio kontor i fem länder, inklusive ett helägt mjukvaruföretag i Filippinerna.

CSAM
Investeringsår: 2014
Omsättning: 175 MSEK
Fond: Priveq Investment IV
Ägande: 38%
VD: Sverre Flatby
Telefon: +47 22 94 15 90
Styrelse:
Ansgar Gabrielsen (Ordförande), Kjellrun Borgmo (personalrepresentant), Mats Larson, Mats Hjerpe, Louise Nilsson

Priveqs team:
Louise Nilsson, Mats Hjerpe, Senai Ayob

Relaterade inlägg

CSAM förvärvar KIBI

CSAM har ingått avtal om att förvärva KIBI, ett nordiskt företag inom medicinsk bild- och dokumenthantering. KIBI har kontor i …

Läs mer »

CSAM har tecknat avtal om att förvärva Arcid AS

CSAM har tecknat avtal om att förvärva Arcid AS, ett norskt eHealth-bolag som fokuserar på informationsflöde inom teleradiologi. Arcids eHealth-lösningar …

Läs mer »

CSAM Health förstärker sin position inom akutverksamhet

CSAM förstärker sin position inom akutverksamhet genom förvärv av programvaruverksamheten Paratus från Saab. Systemet stödjer ambulansvården och finns inom 18 …

Läs mer »

CSAM Health AS förvärvar Databyrån AB

CSAM Health har förvärvat det svenska bolaget Databyrån AB, tillverkare av ProSang – ett avancerat laboratorieinformationssystem som förenklar hantering av …

Läs mer »

CSAM Health förvärvar Mawell eHealth Systems

CSAM Health har förvärvat finska Mawells eHealth Systems och tar därmed över Mawells produktverksamhet. CSAM har de senaste åren etablerat …

Läs mer »

CSAM förvärvar AMIS AS

CSAM breddar sitt produktutbud och fokuserar nu också på akutverksamhet. Som ett första steg förvärvar CSAM idag programvarubolaget AMIS AS. …
Läs mer »

Priveq investerar i CSAMs tillväxt

Priveq Investment Fund IV (”Priveq Investment”) tillför, via holdingbolaget CSAM Invest AS, expansionskapital till CSAM Health AS (”CSAM”), en ledande …
Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.