CSAM_top

Nuvarande investeringar - CSAM

 

CSAM är den ledande leverantören av nisch-eHealth-lösningar i Norden. Företagets mjukvarulösningar gör det möjligt för vårdgivare att få tillgång till relevant klinisk information vid vårdtillfället. CSAMs produktportfölj innehåller ledande mjukvaror inom mödravård, blodhantering, icke-radiologisk bildbehandling, onkologimedicinering samt akutverksamhet i Norden. CSAM har huvudkontor i Oslo, Norge, med 140 anställda och tio kontor i fem länder, inklusive ett helägt mjukvaruföretag i Filippinerna.

CSAM
Investeringsår: 2014
Omsättning: 150 MSEK
Fond: Priveq Investment IV
Ägande: 36%
VD: Sverre Flatby
Telefon: +47 22 94 15 90
Styrelse:
Ansgar Gabrielsen (Ordförande), Lilly Marit Angermo (personalrepresentant), Einar T. Bonnevie, Mats Larson, Mats Hjerpe, Louise Nilsson

Priveqs team:
Louise Nilsson, Mats Hjerpe, Senai Ayob

Relaterade inlägg

CSAM Health förvärvar Mawell eHealth Systems

CSAM Health har förvärvat finska Mawells eHealth Systems och tar därmed över Mawells produktverksamhet. CSAM har de senaste åren etablerat …

Läs mer »

CSAM förvärvar AMIS AS

CSAM breddar sitt produktutbud och fokuserar nu också på akutverksamhet. Som ett första steg förvärvar CSAM idag programvarubolaget AMIS AS. …
Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.