ILT toppbild

Nuvarande investeringar - ILT Inläsningstjänst

ILT Inläsningstjänst jobbar sedan 1990 mot att alla elever ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information i skolundervisningen och erbjuder inlästa läromedel för elever med lässvårigheter och dyslexi samt studiestöd för nyanlända. Dessa levereras i digitalt format som abonnemang till majoriteten av Sveriges skolor.

ILT har ca 20 heltidsanställda och därtill mer än 50 redigerare, inläsare och korrekturläsare som arbetar på projektbasis. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

ILT Inläsningstjänst
Investeringsår: 2016
Omsättning: 100 MSEK
Fond: Priveq Investment V
Ägande: 90%
VD: Jakob Skogholm
Telefon: 08-556 115 50
Styrelse:
Keith Fransson (Ordförande), Jacob Dalborg, Martin Sandgren, Henrik Westfeldt
Priveqs team:
Henrik Westfeldt, Senai Ayob

Relaterade inlägg

Priveq vinnare av SVCA:s pris för årets mest samhällsnyttiga investering

SVCA (Swedish Private Equity & Venture Capital Association) delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets …

Läs mer »

ILT Inläsningstjänst lanserar bilderbokstjänst för förskolan

Forskning visar att förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar för den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart. Utifrån detta …

Läs mer »

Stockholms Stad tecknat centralt avtal med ILT Inläsningstjänst

Med digitala tjänster som fokuserar på elevers språkutveckling och nyanländas lärande underlättas 100.000-tals elevers skolgång i hundratals kommuner dagligen. Stockholms …

Läs mer »

Priveq – ny tillväxtpartner för ILT Inläsningstjänst

ILT Inläsningstjänst ("ILT"), som erbjuder inlästa läromedel för elever med lässvårigheter och dyslexi samt studiestöd för nyanlända, tar in Priveq …
Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Westfeldt

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 65
Mobil: 070-872 16 66
Läs mer »

Henrik Westfeldt

Partner & Investeringsansvarig

Henrik Westfeldt är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Henrik har arbetat med onoterade investeringar sedan 1990. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för bolag som Boomerang, Carema, Mediplast, ReadSoft och Sydtotal. Henrik är för närvarande styrelsemedlem i Frontit, ILT Inläsningstjänst och Ljung & Sjöberg.

Innan grundandet av Priveq arbetade Henrik på Skandia Investment samt på Skandia Kapitalförvaltning. Henrik är civilekonom och har också studerat vid Handelshögskolan i Göteborg.