qleanair_topp4

Nuvarande investeringar - QleanAir Scandinavia

QleanAir Scandinavia är ett svenskt bolag som utvecklar, designar och säljer lösningar för rena och aseptiska kontrollerade miljöer. Produktportföljen innefattar luftrenare för industriellt bruk, skydd mot passiv rökning samt flexibla renrumslösningar för tillverkningsindustri och apotek.

Nuvarande huvudmarknader är Tyskland, Schweiz, Österrike, Sverige och Japan. Nordamerika är en relativt ny marknad för QleanAir Scandinavia med betydande tillväxtpotential. Koncernen har ca 50 anställda.

QleanAir Scandinavia
Investeringsår: 2012
Omsättning: 325 MSEK
Fond: Priveq Investment IV
Ägande: 80%
VD: Andreas Göth
Telefon: 08-545 788 00
Hemsida: www.qleanair.se
Styrelse:
Rolf Classon (Ordförande), Christina Lindstedt, Mats Hjerpe, Maria Perez Hultström
Priveqs team:
Mats Hjerpe, Maria Perez Hultström
 
 

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Phone: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
Läs mer »

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Mats Hjerpe är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Mats har arbetat på Priveq sedan 2003 och är styrelseledamot i 4C Strategies, CSAM Health, Mediaplanet och QleanAir Scandinavia.

Mats arbetade tidigare på Aragon Fondkommission.

Han har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.