scanmast_top

Nuvarande investeringar - Scanmast

Scanmast är ett privat bolag som startades upp 2009 i samband med en avknoppning från Wibe. Affärsidén är att erbjuda marknaden ett kvalitativt och flexibelt produkt- och tjänsteutbud inom telekom, belysning och övrig infrastruktur. Scanmast genomför hela projekt, från design och projektering till byggnation, installation och underhåll. Scanmast har ca 90 anställda.

Scanmast
Investeringsår: 2013
Omsättning: 250 MSEK
Fond: Priveq Investment IV
Ägande: 65%
VD: Ann-Charlotte Andersson
Telefon: 0250-292 00
Hemsida: www.scanmast.se
Styrelse:
Åsa Söderström Winberg (Ordförande), Urban Lindskog, Carl Gustaf Sommar, Anders Särström, Johan Koch
Priveqs team:
Johan Koch, Senai Ayob, Magnus Hardmeier

Relaterade inlägg

Priveq investerar i Scanmast

Priveq Investment Fund IV (”Priveq Investment”) blir, via ett nybildat holdingbolag, ny majoritetsägare i Scanmast AB, en ledande leverantör av …
Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Johan Koch

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 67
Mobil: 070-813 04 18
Läs mer »

Johan Koch

Partner & Investeringsansvarig

Johan Koch är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden omfattar att hitta nya investeringsmöjligheter och hela den efterföljande investeringsprocessen.

Sedan Johan började på Priveq 2006 har han arbetat med bl.a. bolag som Mediplast och San Sac och är idag ansvarig för Priveqs ägande i Scanmast. Johan är för närvarande styrelsemedlem i Lamiflex och Scanmast.

Innan Johan började på Priveq arbetade han på Swedbank Corporate Finance. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en jur.kand. från Lunds Universitet.