Investeringsår:
2014

Omsättning:
250 MSEK

Fond:
Priveq Investment IV

Ägande:
Minoritet

VD:
Sverre Flatby

Telefon:
+47 22 94 15 90

CSAM

CSAM är den ledande leverantören av nischade eHealth-lösningar i Norden. Företagets mjukvarulösningar gör det möjligt för vårdgivare att få tillgång till relevant klinisk information vid vårdtillfället. CSAMs produktportfölj innehåller ledande mjukvaror inom mödravård, blodhantering, icke-radiologisk bildbehandling, onkologimedicinering, Connected Healthcare samt akutverksamhet i Norden. CSAM har huvudkontor i Oslo, Norge, med 200 anställda och 12 kontor i sex länder, inklusive ett helägt mjukvaruföretag i Filippinerna.

Styrelse
Åse Aulie Michelet (Ordförande), Kjellrun Borgmo (personalrepresentant), Ansgar Gabrielsen, Mats Larson, Mats Hjerpe, Louise Nilsson

Priveqs team
Louise Nilsson, Mats Hjerpe

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se

Relaterade nyheter

CSAMNyheter

CSAM noteras idag på Merkur Market

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA MEDDELANDE INNEHÅLLER INTE ETT ERBJUDANDE AV NÅGOT AV DE…
09/10/2020
CSAMNyheter

Framgångsrik obligationsemission för CSAM

CSAM Health tillkännagav nyligen att de gjort en framgångsrik obligationsemission om 300 MNOK. Se mer information om detta på CSAMs hemsida. För ytterligare information, kontakta: Louise Nilsson Partner & VD Telefon: 08-459 67 63 Mobil: 070-950 95 50 E-post: louise.nilsson@priveq.se För…
23/09/2020
CSAMNyheter

CSAM förvärvar KIBI

CSAM har ingått avtal om att förvärva KIBI, ett nordiskt företag inom medicinsk bild- och dokumenthantering. KIBI har kontor i Sverige, Finland och Danmark. KIBIs lösningar är ett strategiskt komplement till CSAMs starka erbjudande inom medicinsk bild och integrerad hälsovård.…
21/05/2019
CSAMNyheter

CSAM har tecknat avtal om att förvärva Arcid AS

CSAM har tecknat avtal om att förvärva Arcid AS, ett norskt eHealth-bolag som fokuserar på informationsflöde inom teleradiologi. Arcids eHealth-lösningar förbättrar arbetsflöden och förenklar interaktion mellan vårdpersonal. Transaktionen förväntas stängas i slutet av mars. Förvärvet förstärker CSAM's ledande ställning på…
15/03/2019
  • Previous ProjectDanfo

  • Next ProjectILT Inläsningstjänst