Sydtotal

Kombinationen av en av Skånes mest framgångsrika entreprenörer, en stark företagskultur och Priveqs ägarkompetens kom att bli startskottet på ett nytt kapitel i ventilationsföretaget Sydtotals historia. Efter fyra år med Priveq som majoritetsägare hade försäljningen ökat från 350 till 670 MSEK samtidigt som vinstmarginalen förbättrades.

Sydtotal grundades hösten 1999 i Malmö av entreprenören Erling Pålsson och fem av hans kollegor. Erling hade redan byggt upp och sålt ett företag verksamt inom ventilation och hade etablerat sig i Skåne som något av en kändis inom företags- och idrottskretsar. Redan från start bestämde sig grundarteamet för att erbjuda ”ett helhetskoncept inom ventilation och komfortkyla”, inklusive totalentreprenader med värme, kyla. styr och reglerteknik. Kunderna fanns bland företag inom bygg-, fastighets- och industribranschen samt kommuner och statliga aktörer.

Tillväxten tog fart redan från start och 2004 inleddes en förvärvsstrategi som byggde på att man etablerade eller köpte 51 procent i lokala bolag i Sverige medan övriga ägare behöll resterande 49 procent.

Sökte ägare som kunde bidra till tillväxt
Priveq kom i kontakt med Sydtotal i samband med en ordnad säljprocess 2007. Ledningen ville få in en stark ägare som kunde ytterligare bidra till den snabba tillväxten. Den starka kultur Erlings team skapat i kombination med Sydtotals tydliga position inom snabbväxande områden som energieffektivisering väckte Priveqs intresse.

Erling å sin sida tilltalades av Priveqs historia och förmåga att arbeta med entreprenörer. ”Ägarförändringen är ett led i att stärka Sydtotal i dess tillväxtstrategi med målet att dubbla omsättningen till 2011”, kommenterade han affären när den slutfördes 2007. Priveq köpte 60 procent av bolaget medan de gamla ägarna kvarstod som ägare av 30 procent.

– En viktig del av transaktionen var att minoritetsägarna i de lokala verksamheterna växlade sitt lokala ägande till att äga en del av koncernen istället. På det sättet kunde vi skapa gemensamma incitament och effektivisera delar av verksamheten lättare, såsom inköp, redovisning etc, kommenterar Henrik Westfeldt, Partner på Priveq.

Ambition att växa
Ambitionen var att Sydtotal skulle växa på större, strategiska orter i Sverige. Dessutom ville man öka försäljningen av service och kunna ta större, nationella kontrakt. En ny styrelse tillsattes direkt efter förvärvet. Ordförande blev Claes Kjellander, med erfarenhet ABB Fläkt samt som ordförande i Priveqs portföljbolag Byggpartner. Övriga utsedda styrelsemedlemmar var Håkan Modén, också med bakgrund från ABB Fläkt, Jan Svensson med bakgrund från Skandia/If och som kände Erling sedan tidigare samt Henrik Westfeldt. Erling, som tidigare varit marknadschef, tog över det formella VD-ansvaret strax efter transaktionen.

Efter en tid genomfördes ett antal förvärv i Jönköping, Luleå och Blekinge, i tillägg till de marknader där man redan fanns: Malmö, Ystad, Helsingborg, Växjö, Ronneby, Stockholm, Västerås, Borlänge och Torsby. Samtidigt var den organiska tillväxten snabb, med etablering i Uppsala samt stora prestigefyllda kontrakt som sjukhuset i Malmö, nya underjordiska tågstationer vid Malmö Central och Hyllevi, Swedbank Stadion och Friends Arena.

– Utöver förvärven drev vi utvalda projekt, såsom effektivisering av inköp där vi samlade större volymer på färre leverantörer för att öka rabatterna, skapade samma processer för hela gruppen, satsade på tillväxt i Stockholm, vilket ledde till att försäljningen steg från 45 till 105 miljoner kronor och så vidare. Det tog lite tid att komma igång då det krävs att man arbetar ihop sig för att fullt ut gå åt samma håll, men vi genomförde i stort sett hela affärsplanen som den såg ut vid förvärvet, kommenterar Henrik vidare.

Företagets CAD-program utvecklades också ytterligare. Byggbranschen har en historia av svag projektledning, med höga kostnader som följd. Alla Sydtotals projekt, oavsett om de handlar om ventilation, kyla eller energioptimering, samordnas i företagets egenutvecklade projekthanteringssystem – CAMvent – som går som en röd tråd genom verksamheten. CAMvent är kopplat till tredimensionella CAD-program, ekonomisystem, inköp och produktion för att ge maximal kontroll och kostnadseffektivitet.

Satsningarna föll ut väl. Efter fyra år med Priveq hade Sydtotal nästan fördubblat omsättningen till 670 miljoner kronor, varav merparten var organisk tillväxt. Vinstmarginalen hade ökat från sju till åtta procent. Planen man arbetat med tillsammans med Priveq hade genomförts, Sydtotal hade utvecklats till en rikstäckande ventilationsinstallatör och det var dags för en försäljning. Imtech N.V., ett av Europas ledande teknik- och serviceföretag och noterat på Euronext-börsen i Amsterdam valdes till slut ut som köpare.

Investeringsår: 2007
Fond: Priveq Investment III
Ägande: 59,3%
Exitår: 2011

Om bolaget:
Sydtotal erbjuder ett helhetskoncept inom ventilation och komfortkyla, inklusive totalentreprenader med värme, kyla, styr- och reglerteknik. Kunderna hittas bland företag inom bygg-, fastighets- och industribranschen samt inom stat och kommun.

2006
Omsättning: 374 MSEK
EBITDA-marginal: 7%

2010
Omsättning: 670 MSEK
EBITDA-marginal: 8%

Priveqs team:
Henrik Westfeldt, Karl-Johan Willén

För ytterligare information, kontakta


Henrik Westfeldt
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 65
Mobil: 070-872 16 66
E-post: henrik.westfeldt@priveq.se