Medarbetare

Senai Ayob

Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 69
Mobil: 070-459 23 61
Läs mer »

Senai Ayob

Investeringsansvarig

Senai Ayob är investeringsansvarig på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Senai började på Priveq 2012 och arbetar med investeringarna i Scanmast och CSAM Health och är för närvarande styrelsesuppleant i 4C Strategies och ILT Inläsningstjänst.

Innan Senai började på Priveq hade han ett antal års erfarenhet från finansbranschen och jobbade senast med aktieanalys på ABG Sundal Collier. Senai har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Helena Ekstrand

Ekonomichef

Telefon: 08-459 67 73
Mobil: 070-814 21 70
Läs mer »

Helena Ekstrand

Ekonomichef

Helena Ekstrand är ekonomichef på Priveq och hennes ansvarsområden är intern redovisning och rapportering samt rapportering till investerare.

Helena började på Priveq 2005 och var tidigare auktoriserad revisor på Previsor Revisionsbyrå.

Hon har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Telefon: 08-459 67 62
Mobil: 070-888 25 44
Läs mer »

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Magnus Hardmeier är Partner och arbetande Ordförande på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Magnus har arbetat med onoterade investeringar sedan 1987. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för Priveqs ägande i bolag som Gibeck, Hörnell, FM Mattson Mora Group och Novaseptic. Magnus är för närvarande styrelsemedlem Mentice och Metenova samt styrelsesuppleant i Danfo, Nordic Room Improvement, Omegapoint och Scanmast.

Innan Magnus började på Priveq arbetade han bl a på Företagskapital och Wallenius Lines som controller. Magnus är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat på McGill University, Montreal.

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
Läs mer »

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Mats Hjerpe är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Mats har arbetat på Priveq sedan 2003 och är styrelseledamot i 4C Strategies, CSAM Health, Mediaplanet och QleanAir Scandinavia.

Mats arbetade tidigare på Aragon Fondkommission.

Han har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Maria Perez Hultström

Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 72
Mobil: 070-928 01 42
Läs mer »

Maria Perez Hultström

Investeringsansvarig

Maria Perez Hultström är investeringsansvarig på Priveq. Hennes ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Maria började på Priveq 2010 och är för närvarande styrelsemedlem i Lamiflex, Parfym.se och QleanAir Scandinavia.

Maria har tidigare arbetat med corporate finance på Svenska Handelsbanken och Erik Penser Bank. Maria är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, och Georgia College and State University, Milledgeville, Georgia, USA.

Henrik Jatko

Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 75
Mobil: 070-874 36 86
Läs mer »

Henrik Jatko

Investeringsansvarig

Henrik Jatko är investeringsansvarig på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Henrik har arbetat på Priveq sedan 2010 och är styrelseledamot i 21 Grams, Danfo, Omegapoint, Ports Group och Visual Art.

Henrik har tidigare arbetat som managementkonsult på Bain & Company och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Koch

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 67
Mobil: 070-813 04 18
Läs mer »

Johan Koch

Partner & Investeringsansvarig

Johan Koch är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden omfattar att hitta nya investeringsmöjligheter och hela den efterföljande investeringsprocessen.

Sedan Johan började på Priveq 2006 har han arbetat med bl.a. bolag som Mediplast och San Sac och är idag ansvarig för Priveqs ägande i Scanmast. Johan är för närvarande styrelsemedlem i Lamiflex och Scanmast.

Innan Johan började på Priveq arbetade han på Swedbank Corporate Finance. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en jur.kand. från Lunds Universitet.

Fanny Leksell

Associate

Telefon: 08-459 67 76
Mobil: 070-754 33 33
Läs mer »

Fanny Leksell

Associate

Fanny är Associate på Priveq och hennes ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Fanny började på Priveq 2016 och är styrelseledamot i Parfym.se och styrelsesuppleant i Frontit och Ljung & Sjöberg. Fanny har tidigare arbetat med corporate finance på Svenska Handelsbanken och senast med fastighetstransaktioner på Cushman & Wakefield. Hon har även arbetet med M&A på Crédit Agricole i Paris och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Maria Lundborg

Kontorsansvarig/Assistent

Telefon: 08-459 67 68
Mobil: 073-524 18 20
Läs mer »

Maria Lundborg

Kontorsansvarig/Assistent

Maria Lundborg är assistent på Priveq och ansvarar för den löpande kontorsverksamheten. Maria är även ansvarig för hemsidan samt interna och externa events.

Maria började på Priveq 2012 och var tidigare assistent på Investor Growth Capital och Advokatfirman Lindahl.

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.

Johanna Svensson

Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 74
Mobil: 073-544 04 33
Läs mer »

Johanna Svensson

Investeringsansvarig

Johanna Svensson är investeringsansvarig på Priveq och hennes ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Johanna har arbetat på Priveq sedan 2007 med bl a Unisport Scandinavia och är för närvarande styrelseledamot i Ljung & Sjöberg, Mediaplanet och Nordic Room Improvement.

Johanna har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid National University of Singapore samt Umeå Universitet.

Henrik Westfeldt

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 65
Mobil: 070-872 16 66
Läs mer »

Henrik Westfeldt

Partner & Investeringsansvarig

Henrik Westfeldt är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Henrik har arbetat med onoterade investeringar sedan 1990. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för bolag som Boomerang, Carema, Mediplast, ReadSoft och Sydtotal. Henrik är för närvarande styrelsemedlem i Frontit, ILT Inläsningstjänst och Ljung & Sjöberg.

Innan grundandet av Priveq arbetade Henrik på Skandia Investment samt på Skandia Kapitalförvaltning. Henrik är civilekonom och har också studerat vid Handelshögskolan i Göteborg.

Karl-Johan Willén

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
Läs mer »

Karl-Johan Willén

Partner & Investeringsansvarig

Karl-Johan Willén är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att komma i kontakt med spännande tillväxtbolag till att jobba med tillväxtstrategier, förvärv och incitamentsprogram i de bolag där Priveq är delägare. Karl-Johan är även ansvarig för arbetet inom ESG (Environmental Social and Corporate Governance).

Sedan Karl-Johan började på Priveq 1998 har han bl a arbetat med portföljbolagen Scandinavian Photo, Sydtotal, San Sac, Unisport Scandinavia och Crem International. Han är för närvarande styrelsemedlem i Danfo, Nordic Room Improvement och Visual Art.

Karl-Johan har en Master of Science i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och La Trobe University i Melbourne. Han har också studerat Business Intelligence på Stockholms Universitet.

Jakob Öhmark

Controller

Telefon: 08-459 67 79
Mobil: 072-973 50 69
Läs mer »

Jakob Öhmark

Controller

Jakob Öhmark är Controller på Priveq med ansvarsområden inom kommunikation och rapportering till investerarna, att ha dialog med portföljbolagen samt att arbeta med frågor kopplade till värdering och redovisning.

Jakob började på Priveq 2018 och har tidigare arbetat som revisor på PwC samt som konsult inom den finansiella sektorn på Ernst & Young.

Han har en kanditatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet och har även hunnit med en termin vid Inje University, Sydkorea, samt Maastricht University School of Business and Economics, Nederländerna.