Helena Ekstrand medarbetare
Helena Ekstrand

Helena Ekstrand

2 december 2015

Helena Ekstrand är ekonomichef på Priveq och hennes ansvarsområden är intern redovisning och rapportering samt rapportering till investerare.

Helena började på Priveq 2005 och var tidigare auktoriserad revisor på Previsor Revisionsbyrå.

Hon har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.