21 Grams etablerar sig i Danmark genom förvärv av Europe Post

13 maj 2016
21 Grams förstärker sitt internationella erbjudande inom post och etablerar sig i Danmark genom förvärv av Europe Post ApS. Europe Post i Köpenhamn grundades av Lasse Agergaard 2010. Han går nu in i 21 Grams som Vice President och blir ansvarig för affärsområdet International Postage Solutions. 2015 hade Europe Post en omsättning om 32 MSEK.

Europe Posts starka partnernätverk kommer att ansluta väl till 21 Grams för både import- och exportmöjligheter och sammanslagningen gör det möjligt att erbjuda ännu mer kostnadseffektiva tjänster till båda bolagens kunder.

Bolagen kommer tillsammans att bestå av ca 40 anställda med kunder i 13 länder och blir den största oberoende leverantören av internationell post i Norden.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.