21 Grams förvärvar Mailworld-gruppen

16 april 2019

21 Grams erbjuder smarta kommunikationslösningar för fysisk och digital post samt mobila betalningar. Bolaget är ledande inom datasortering av post och porto, samt elektronisk distribution av affärsdokument och direktreklam.

21 Grams förvärvar nu 100% av aktierna i Mailworld Group och blir ledande inom utrikespost och kontorspost i Norden.

Mailworld Group består av MailWord AB, en av Nordens största oberoende leverantörer av brev och småpaket utomlands med distribution över hela världen, och Mailworld Office AB, en svensk certifierad postoperatör fokuserad på kontorspost och osorterade brev inrikes.

Genom samgåendet kommer 21 Grams och Mailworlds kunder få tillgång till ett bredare sortiment av tjänster inom fysisk och digital post, med ett fortsatt fokus på enkelhet och priseffektivitet.


PDF

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.