CSAM har tecknat avtal om att förvärva Arcid AS

15 mars 2019

CSAM har tecknat avtal om att förvärva Arcid AS, ett norskt eHealth-bolag som fokuserar på informationsflöde inom teleradiologi. Arcids eHealth-lösningar förbättrar arbetsflöden och förenklar interaktion mellan vårdpersonal. Transaktionen förväntas stängas i slutet av mars.

Förvärvet förstärker CSAM’s ledande ställning på den nordiska nisch-eHealth-marknaden.


PDF

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.