Delårsrapport från Sydtotal

1 september 2009

Sydtotal följer upp ett mycket starkt 2008 med ett starkt första halvår 2009.