Omegapoint förvärvar Qurit AB

31 oktober 2018

Omegapoint Group AB – ledande expertkonsulter inom informationssäkerhet och säker applikationsutveckling meddelar att man har förvärvat Qurit AB.

Qurit är specialiserade IT-konsulter inom eHälsa, läkemedel och Life Science. Genom förvärvet accelererar Omegapoint utvecklingen av affärsområdet eHälsa och läkemedel för att adressera det snabbt växande behovet av expertkompetens inom säker applikationsutveckling och IT-säkerhet i en digitaliserad vård.


PDF

För ytterligare information, kontakta

Henrik Jatko

Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 75
Mobil: 070-874 36 86
Läs mer »

Henrik Jatko

Investeringsansvarig

Henrik Jatko är investeringsansvarig på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Henrik har arbetat på Priveq sedan 2010 och är styrelseledamot i 21 Grams, Danfo, Omegapoint, Ports Group och Visual Art.

Henrik har tidigare arbetat som managementkonsult på Bain & Company och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.