Priveq – ny tillväxtpartner för Danfo

1 april 2016
Danfo, som erbjuder kundanpassade offentliga toaletter samt tillhörande tjänster, tar in Priveq Investment som tillväxtpartner för framtiden. Företagsledning och styrelseledamöter kommer att ingå i ägargruppen. Danfo har under 40 års tid byggt en stabil plattform med installationer i ett flertal länder och repetetiva intäkter i form av service och underhåll. I och med partnerskapet med Priveq skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt på befintliga och nya marknader.

Bolaget grundades 1969 och omsätter idag ca 180 MSEK. Danfo har 140 anställda med huvudkontor och produktion i Nora, strax utanför Örebro. Bolaget har en bred internationell kundbas som huvudsakligen utgörs av kommuner, uthyrningsbolag och utomhusreklamföretag.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
Läs mer »

Karl-Johan Willén

Partner & Investeringsansvarig

Karl-Johan Willén är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att komma i kontakt med spännande tillväxtbolag till att jobba med tillväxtstrategier, förvärv och incitamentsprogram i de bolag där Priveq är delägare. Karl-Johan är även ansvarig för arbetet inom ESG (Environmental Social and Corporate Governance).

Sedan Karl-Johan började på Priveq 1998 har han bl a arbetat med portföljbolagen Scandinavian Photo, Sydtotal, San Sac, Unisport Scandinavia och Crem International. Han är för närvarande styrelsemedlem i Danfo, Nordic Room Improvement och Visual Art.

Karl-Johan har en Master of Science i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och La Trobe University i Melbourne. Han har också studerat Business Intelligence på Stockholms Universitet.