Priveq – ny tillväxtpartner för Metenova

13 december 2018

Metenova, ett medicintekniskt bolag som levererar produkter och lösningar för aseptisk och steril läkemedelstillverkning, har valt att ta in Priveq Investment (”Priveq”) som ny tillväxtpartner för framtiden. Grundare, VD och företagsledning kommer fortsatt att ingå i ägargruppen till en stor andel.

Metenova som bolag grundades för ca tio år sedan med ett management och grundare med över fyra decennier lång erfarenhet inom produktdesign och utveckling av mixerlösningar för aseptisk och steril läkemedelsproduktion. Kunderna består av ledande läkemedelsbolag och biologiska läkemedelsproducerande bolag. Produktportföljen består av mixrar anpassade för olika typer av applikationer baserade på företagets patenterade teknologier. Metenova är verksamt globalt med försäljning i över 30 länder främst via ett distributörsnätverk och med huvudkontor i Mölndal, Sverige och dotterbolag i New Jersey, USA.

Med en ökande andel biologiska läkemedel, en stor andel traditionella läkemedel s k block-busters samt en hög tillväxt i den kinesiska marknaden till följd av ett skifte till definierade läkemedel finns en hög underliggande tillväxt för Metenovas produkter och kunskap. Nya potenta läkemedel och personifierade läkemedel ger också ett ökat intresse för nya produkter inom Metenovas fokusområde. I och med partnerskapet med Priveq skapas goda förutsättningar för att ta tillvara på de möjligheter som kan uppstå i marknaden samt fortsatt tillväxt och utveckling av bolaget.

”Vi är imponerade av hur Metenova på relativt kort tid har lyckats etablera sig som en teknologiskt ledande aktör med ett starkt erbjudande och unik position på marknaden. Vi känner grundarna och management sedan vi tillsammans var ägare i NovAseptic och har därför stor respekt för det kunnande som finns och byggts upp i Metenova. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Metenovas ägare och ledning och aktivt supportera bolaget framöver.” säger Louise Nilsson, VD och partner på Priveq.

”Vi är väldigt glada över att få in Priveq som tillväxtpartner i Metenova. Priveq har bred erfarenhet från 125 tillväxtbolag och vi är övertygade om att Priveq kommer att hjälpa oss att ta nästa steg i vår utveckling. Dessutom har vi redan erfarenhet av att jobba tillsammans och vi ser därför med tillförsikt fram emot en ny gemensam resa”, säger Johan Westman, VD på Metenova.

”Vi ser stora möjligheter att fortsätta vår planerade tillväxt med Priveq som stark ägarpartner. Detta ger oss en bra position för att realisera de möjligheter som vi ser i marknaden och genomföra de satsningar som vi vill göra för att nå maximal potential”, säger Lennart Myhrberg, en av grundarna till Metenova.

För ytterligare information kontakta:

Louise Nilsson, VD och partner, Priveq Investment
Tel: +46 (0)709 50 95 50
louise.nilsson@priveq.se

Johan Westman, VD Metenova
Tel: +46 (0)706 02 41 21
johan.westman@metenova.com

Om Metenova

Metenova är en global leverantör av kritiska produkter och lösningar för produktion av aseptiska och sterila läkemedel. Metenova har lång erfarenhet av produktutveckling, tillverkning och försäljning inom detta område med höga regulatoriska krav. Metenova har global försäljning via ett brett distributörsnätverk till kunder som är ledande inom läkemedels- och biotechindustrin. Metenova har huvudkontor i Mölndal, Sverige och dotterbolag i New Jersey, USA.

För ytterligare information, se www.metenova.com.


PDF

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.