Priveq säkrar ny fond för investeringar i entreprenörsledda tillväxtföretag

17 juni 2020

Priveq har på kort tid mitt under pågående Corona-kris säkrat ytterligare 2,5 miljarder kronor för investeringar i lönsamma tillväxtföretag. Priveq Investment VI tillförs, i samband med att en ny fond säkras, kapital från både befintliga och nya svenska och internationella pensionsförvaltare, stiftelser och andra långsiktiga investerare. Pengarna kommer att användas för att i partnerskap med grundare och entreprenörer, utveckla tillväxtföretag med en omsättning som i normalfallet uppgår till 100–1 000 miljoner kronor. Under de senaste 37 åren har Priveq investerat 5,3 miljarder kronor i 128 tillväxtbolag.

”Det är glädjande att konstatera att Priveq med full kraft kan vara med och satsa på spännande tillväxtbolag när det behövs som bäst” säger Louise Nilsson, VD Priveq.

” Vi hade första mötet med investerare den 17 mars vilket var i samma vecka som Folkhälsomyndigheten rekommenderade distansarbete. Vi har därför genomfört de allra flesta möten digitalt, men trots detta lyckats säkra kapital till en ny fond som hela Priveq-teamet står bakom” fortsätter Louise Nilsson.

I samband med nya fonden utökas delägarskaran. ”Den nya partnergruppen består av elva partners och speglar den laginsats som Priveq är. Partnergruppen innehåller även fyra kvinnor, vilket vi är extra stolta över” säger Magnus Hardmeier, en av grundarna, tillika arbetande ordförande Priveq.

I den nuvarande portföljen av 18 delägda bolag finns bl a 21 Grams, ILT Inläsningstjänst, Metenova, Omegapoint och den senaste investeringen Plint, som genomfördes under våren, också till stor del genom digitala möten. Portföljbolagen omsätter gemensamt ca 5 mdr och har över 2 000 anställda. Sedan 1998 har tillväxten i Priveqs portföljbolag, under en innehavsperiod om cirka fem år, uppgått till i genomsnitt 78 procent och resultatet har ökat med 73 procent.

Priveq är en aktiv ägare som tror på styrkan i att kombinera vår ägarkompetens med entreprenörers erfarenhet och ledningars operativa förmåga. Priveq tillför kapital, kunskap och bidrar även med ett nätverk av industriella personer som företagen kan behöva för en hållbar expansion. Vi tror på ett tydligt och aktivt samägande både som majoritets- och minoritetsägare.

Det nya kapital som tillförs Priveq Investment VI kommer att investeras genom en svensk aktiebolagsstruktur där ca 26 procent av kapitalet kommer från nordiska investerare, exempelvis Skandia Liv och Fjärde AP-fonden, medan resterande del främst kommer från övriga Europa samt USA.


PDF

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, CSAM Health, Metenova, Plint och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.