QleanAir Scandinavia utökar samarbetet med PostNord

15 september 2016

Priveqs portföljbolag QleanAir Scandinavia hjälper företag och organisationer att rena inomhusluften i syfte att skapa en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö och att skydda produkter och processer från oönskad kontamination och luftföroreningar.

QleanAir utökar nu sitt samarbete med PostNord Sverige för att rena inomhusluften och förbättra arbetsmiljön på PostNords samtliga paket- och styckegodsterminaler.

Läs mer på QleanAirs hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
Läs mer »

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Mats Hjerpe är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Mats har arbetat på Priveq sedan 2003 och är styrelseledamot i 4C Strategies, CSAM Health, Mediaplanet och QleanAir Scandinavia.

Mats arbetade tidigare på Aragon Fondkommission.

Han har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.