ESG-policy (Environmental Social and Corporate Governance)

Motiv till riktlinjer och policies
Den globala ekonomins tillväxt och de miljömässiga utmaningar som världen står inför har förstärkt vikten av att stödja långsiktigt hållbara lösningar. Priveq anser att sådana mål är kompatibla med vår målsättning om att uppnå högsta möjliga avkastning och en långsiktig framgång för våra portföljbolag.

Priveq är medlem i branschorganisationerna Invest Europe och SVCA (Svenska Riskkapitalföreningen) och har förbundit sig att följa deras riktlinjer avseende etik och uppförandekoder. Priveq har även anslutit sig till Principles for Responsible Investments (UN PRI), ett initiativ från FN för att främja ansvarsfulla investeringar. Mer information om UN PRI finns på www.unpri.org.

PRI-Sig-Web


Riktlinjer och policies

  • Affärsmässighet – Priveq och våra anställda ska i alla situationer agera affärsmässigt och uppfattas som en god affärspartner av portföljbolag, leverantörer, investerare och övriga partners.
  • Personal-och arbetstagarrättigheter – Priveq och våra portföljbolag ska följa ILO:s (FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) kärnkonventioner.
  • Miljö – Priveq och våra portföljbolag ska sträva efter att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle och på ett respektfullt sätt utnyttja jordens resurser.
  • Anti-korruption – Priveq accepterar inte att vi själva eller våra portföljbolag beblandar sig med korruption, inklusive mutor, utpressning eller pengatvätt.
  • Icke-investerbara branscher – Priveq investerar inte i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom krigsindustrin, spel och dobbel, tobak eller pornografi.

Vid utvärderingen av en möjlig investering tar vi hänsyn till målbolagets värderingar, principer och dess affärsverksamhet. Våra krav är att bolaget lever upp till Priveqs riktlinjer och krav i ESG-frågor alternativt att vi bedömer att vi i egenskap av ägare kan förändra bolagets förhållningssätt och beteenden i dessa frågor.

 

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
Läs mer »

Karl-Johan Willén

Partner & Investeringsansvarig

Karl-Johan Willén är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att komma i kontakt med spännande tillväxtbolag till att jobba med tillväxtstrategier, förvärv och incitamentsprogram i de bolag där Priveq är delägare. Karl-Johan är även ansvarig för arbetet inom ESG (Environmental Social and Corporate Governance).

Sedan Karl-Johan började på Priveq 1998 har han bl a arbetat med portföljbolagen Scandinavian Photo, Sydtotal, San Sac, Unisport Scandinavia och Crem International. Han är för närvarande styrelsemedlem i Danfo, Nordic Room Improvement och Visual Art.

Karl-Johan har en Master of Science i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och La Trobe University i Melbourne. Han har också studerat Business Intelligence på Stockholms Universitet.