Fonder

Fondöversikt
Priveq har fram till idag fått förtroendet att ansvara för förvaltandet av över sex miljarder kronor. Alla nya investeringar görs numera i Fond V, vilken har en löptid fram till år 2026. Fond I etablerades år 1983 och var en s k ”Evergreen-fond”. Fonden är numera stängd.

Fond Status Startår Kapital
Fond V Investerar aktivt 2016 2.300 MSEK
Fond IV Fullinvesterad 2011 1.800 MSEK
Fond III Fullinvesterad 2005 1.200 MSEK
Fond II Stängd 1998 1.000 MSEK

Fond V

Status:Investerar aktivt
Startår:2016
Kapital:2.300 MSEK

Fond IV

Status:Fullinvesterad
Startår:2011
Kapital:1.800 MSEK

Fond III

Status:Fullinvesterad
Startår:2005
Kapital:1.200 MSEK

Fond II

Status:Stängd
Startår:1998
Kapital:1.000 MSEK

 

Investerare
Priveq har genom sin långsiktiga och framgångsrika verksamhet under 35 år lockat välkända institutionella investerare att investera i fonderna. Investerarna, som idag består av en bra blandning av svenska och internationella investerare, ger med sin långsiktiga syn på sina placeringar en god trygghet för Priveq.

Översikt Fond III-V

 

Några exempel på investerare i Priveqs fonder:

priveq_investors