Historik

Historiken går tillbaka till 1983 då försäkringsbolaget Skandia startade en egen verksamhet för investeringar i onoterade tillväxtbolag. År 1998 blev bolaget fristående och ändrade namn till Priveq. Under drygt tre decennier har Priveq på ett framgångsrikt sätt investerat i fler än 100 svenska bolag och börsnoterat 25 av dessa. Fokus har hela tiden varit att med kapital och kunskap hjälpa svenska tillväxtbolag att utvecklas vidare.

Investerare i Priveqs fonder har historiskt sett framförallt varit långsiktiga svenska pensionsförvaltare och AP-fonder. Vid skapandet av den fjärde fonden 2011 fick även internationella investerare möjlighet att för första gången investera i en Priveq-fond.

Verksamheten har genom åren varit framgångsrik, vilket framgår i en jämförelse av avkastningen med andra europeiska private equity-bolag. Priveq hamnar här högt upp i den övre kvartilen.