Vårt erbjudande

Priveq investerar i tillväxtföretag i en mängd olika branscher. För oss är inte branschen som sådan det viktigaste, utan vi söker unika företag med en ledande position inom sina respektive områden.

Företaget ska ha sin bas i Sverige, eller någon annanstans i Norden, men vi ser gärna att en internationalisering har inletts eller planeras. En normal investeringsstorlek är 50-250 Mkr i varje enskilt företag, vilket kan ske genom en nyemission, köp av befintliga aktier eller genom en kombination av dessa båda.

Vi har under drygt tre decennier varit med och utvecklat över 100 tillväxtföretag, i de allra flesta fall svenska. Det finns en gedigen kunskap hos medarbetarna på Priveq i hur man skapar värde genom en strukturerad bolagsstyrning och en gemensam ägaragenda med tydliga mål.

Att vi varit med och lotsat 25 företag till en börsnotering är ett kvitto på detta. Värt att notera är att vi aldrig agerar operativt i de delägda företagen, däremot är vi alltid starkt engagerade som bollplank till företagsledningen och genom styrelsearbetet.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera det vi på Priveq brinner för allra mest; företag och företagande.