Industriellt nätverk

Priveq har under flera år byggt upp ett omfattande industriellt nätverk av kompetenta personer från en mängd olika branscher. Dessa bidrar var och en med branschspecifik kompetens utöver det egna nätverket av personliga och företagskontakter runt om i världen.

I nästan alla våra delägda företag finns idag någon person från vårt industriella nätverk representerade. Det är med glädje och stolthet vi på Priveq samarbetar med dessa kunniga personer.

priveq_020

 

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
Läs mer »

Mats Hjerpe

Partner & Investeringsansvarig

Mats Hjerpe är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Mats har arbetat på Priveq sedan 2003 och är styrelseledamot i 4C Strategies, CSAM Health, Mediaplanet och QleanAir Scandinavia.

Mats arbetade tidigare på Aragon Fondkommission.

Han har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.