Investeringsfokus

De företag Priveq investerar i ska normalt uppfylla följande kriterier:

  • Omsättning 100-1.000 MSEK
  • God tillväxt
  • Lönsamt
  • Stark marknadsposition
  • Kompetent och målmedveten företagsledning