Värdeskapande – ägare i samverkan

Vi tror på styrkan i att kombinera vår ägarkompetens med entreprenörernas erfarenhet och ledningens operativa förmåga. Vi tillför det kapital och den kunskap som företagen behöver för en stabil expansion. Vi bidrar också med ett tydligt och aktivt samägande samt ett långsiktigt och ärligt enagemang.

vardeskapande_sv

 

Priveq är med och skapar tillväxt och värde för samtliga ägare. En genomgång av samtliga delägda bolag, investerade i efter 1998 (Fond II) och idag avyttrade, visar att omsättningen ökat med 70% och resultatet med 77%. Snittinnehavstiden har för dessa varit fem år.

Ett särskiljande drag från andra aktörer i vår bransch är att vi inte nödvändigtvis behöver ha ägarkontroll i de företag vi investerar i. Vi anpassar oss utifrån den aktuella situationen och kan vara såväl minoritets- som majoritetsägare. Vi ser dock gärna att vår ägarandel i normalfallet överstiger 30%.