cover

Nuvarande investeringar - Ljung & Sjöberg

Ljung & Sjöberg är ett privat utbildnings- och vårdföretag specialiserat på alkohol- och drogproblem i näringslivet. Bolaget arbetar tillsammans med ett hundratal arbetsgivare över hela landet kring alkohol- och drogrelaterade frågor. Genom utbildning, utredning, rehabilitering och behandling hjälper Ljung & Sjöberg arbetsgivare att rädda liv. Ljung & Sjöberg är idag marknadsledande inom sin nisch genom sitt proaktiva arbete, sin unika behandlingsprocess och välbeprövade tjänsteutbud inom dessa frågor.

Bolaget har ca 40 anställda med verksamhet över hela Sverige och huvudkontor i Stockholm.

Ljung & Sjöberg
Investeringsår: 2017
Omsättning: <100 MSEK
Fond: Priveq Investment V
Ägande: 70%
VD: Sarah Demitz-Helin
Telefon: 08-24 32 00
Styrelse:
Susanna Campbell (Ordförande), Monika Elling, Johanna Svensson, Henrik Westfeldt
Priveqs team:
Johanna Svensson, Henrik Westfeldt, Fanny Leksell

Relaterade inlägg

Priveq – ny tillväxtpartner för Ljung & Sjöberg

Ljung & Sjöberg, ett privat utbildnings- och vårdföretag specialiserat på alkohol- och drogproblem i näringslivet, tar in Priveq Investment (”Priveq”) …

Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Johanna Svensson

Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 74
Mobil: 073-544 04 33
Läs mer »

Johanna Svensson

Investeringsansvarig

Johanna Svensson är investeringsansvarig på Priveq och hennes ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Johanna har arbetat på Priveq sedan 2007 med bl a Unisport Scandinavia och är för närvarande styrelseledamot i Ljung & Sjöberg, Mediaplanet och Nordic Room Improvement.

Johanna har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid National University of Singapore samt Umeå Universitet.