cover

Nuvarande investeringar - Ljung & Sjöberg

Ljung & Sjöberg är ett privat utbildnings- och vårdföretag specialiserat på alkohol- och drogproblem i näringslivet. Bolaget arbetar tillsammans med ett hundratal arbetsgivare över hela landet kring alkohol- och drogrelaterade frågor. Genom utbildning, utredning, rehabilitering och behandling hjälper Ljung & Sjöberg arbetsgivare att rädda liv. Ljung & Sjöberg är idag marknadsledande inom sin nisch genom sitt proaktiva arbete, sin unika behandlingsprocess och välbeprövade tjänsteutbud inom dessa frågor.

Bolaget har ca 40 anställda med verksamhet över hela Sverige och huvudkontor i Stockholm.

Ljung & Sjöberg
Investeringsår: 2017
Omsättning: SEK <100m
Fond: Priveq Investment V
Ägande: 70%
VD: Sarah Demitz-Helin
Telefon: 08-24 32 00
Styrelse:
Susanna Campbell (Ordförande), Monika Elling, Johanna Svensson, Henrik Westfeldt
Priveqs team:
Henrik Westfeldt, Fanny Leksell, Johanna Svensson
 
 

För ytterligare information, kontakta

Henrik Westfeldt

Partner & Investeringsansvarig

Telefon: 08-459 67 65
Mobil: 070-872 16 66
Läs mer »

Henrik Westfeldt

Partner & Investeringsansvarig

Henrik Westfeldt är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Henrik har arbetat med onoterade investeringar sedan 1990. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för bolag som Boomerang, Carema, Mediplast, ReadSoft och Sydtotal. Henrik är för närvarande styrelsemedlem i ILT Inläsningstjänst och Ljung & Sjöberg.

Innan grundandet av Priveq arbetade Henrik på Skandia Investment samt på Skandia Kapitalförvaltning. Henrik är civilekonom och har också studerat vid Handelshögskolan i Göteborg.