mentice_top

Nuvarande investeringar - Mentice

Mentice utvecklar, marknadsför och säljer nyckelfärdiga medicinska simulatorer. Simulatorerna används för att utbilda och träna kirurger på olika typer av ingrepp och instrument. Marknaden för produkter inom medicinsk simulering förväntas en mycket hög tillväxt som en följd av att utbildning med simulatorer ger betydande förbättringar av patientsäkerheten och är avsevärt mer kostnadseffektivt jämfört med det traditionella sättet att utbilda kirurger.

Bland Mentices kunder återfinns de flesta ledande medicintekniska företagen samt sjukhus och utbildningscentra över hela världen, exempelvis Karolinska sjukhuset och Stanford University.

Mentice
Investeringsår: 2006
Omsättning: 175 MSEK
Fond: Priveq Investment III
Ägande: 5%
VD: Göran Malmberg
Telefon: 031-339 94 00
Hemsida: www.mentice.com
Styrelse:
Lawrence Howell (Ordförande), Johann Olav Koss, Bengt Sjöholm, Magnus Hardmeier
Priveqs team:
Magnus Hardmeier

Relaterade inlägg

Mentice och Siemens Healthineers lanserar ett strategiskt samarbete

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar lansering …

Läs mer »

Mentices erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien på Nasdaq First North Premier inleds imorgon

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA …

Läs mer »

Mentice offentliggör erbjudande av aktier samt prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA …

Läs mer »

Mentice avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT …

Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Telefon: 08-459 67 62
Mobil: 070-888 25 44
Läs mer »

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Magnus Hardmeier är Partner och arbetande Ordförande på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Magnus har arbetat med onoterade investeringar sedan 1987. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för Priveqs ägande i bolag som Gibeck, Hörnell, FM Mattson Mora Group och Novaseptic. Magnus är för närvarande styrelsemedlem Mentice och Metenova samt styrelsesuppleant i Omegapoint.

Innan Magnus började på Priveq arbetade han bl a på Företagskapital och Wallenius Lines som controller. Magnus är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat på McGill University, Montreal.