metenova_selected

Nuvarande investeringar - Metenova

Metenova är ett medicintekniskt bolag som levererar produkter och lösningar för aseptisk och steril läkemedelstillverkning. Kunderna består av ledande läkemedelsbolag och biologiska läkemedelsproducerande bolag.

Produktportföljen består av mixrar anpassade för olika typer av applikationer baserade på bolagets patenterade teknologier.

Metenova är verksamt globalt med försäljning i över 30 länder främst via ett distributörsnätverk och med huvudkontor i Mölndal samt ett dotterbolag i New Jersey, USA.

Metenova
Investeringsår: 2018
Omsättning: <100 MSEK
Fond: Priveq Investment V
Ägande: 53%
VD: Johan Westman
Telefon: 031-335 95 00
Styrelse:
Rolf Classon (Ordförande), Sten Johansson, Lennart Myhrberg, Magnus Hardmeier, Louise Nilsson
Priveqs team:
Louise Nilsson, Magnus Hardmeier

Relaterade inlägg

Priveq – ny tillväxtpartner för Metenova

Metenova, ett medicintekniskt bolag som levererar produkter och lösningar för aseptisk och steril läkemedelstillverkning, har valt att ta in Priveq …

Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.