Plint_Studios_x

Nuvarande investeringar - Plint

Plint är ett språktjänst- och medieteknikbolag med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Borås och Los Angeles. Netflix är största kunden, men Plint har även kunder såsom IKEA, Volvo, Viacom och NENT.

Bolaget har ett 40-tal fasta medarbetare och ett globalt nätverk med över tusen översättare.

Plint
Investeringsår: 2020
Omsättning: 225 MSEK
Fond: Priveq Investment V
Ägande: 55%
VD: Örjan Serner
Telefon: 031-33 99 570
Hemsida: www.plint.com
Styrelse:
Helena Skåntorp (Ordförande), Anders Apelgren, Johan Gladh, Per Nauclér, Louise Nilsson, Johanna Svensson
Priveqs team:
Louise Nilsson, Johanna Svensson, Fanny Leksell

Relaterade inlägg

Priveq ny huvudägare i språkföretaget Plint

Priveq Investment går in som ny storägare i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära …

Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, CSAM Health, Metenova, Plint och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.