ports-header

Nuvarande investeringar - Ports Group

Ports Group är den självklara partnern för företag som vill undvika affärsrisker och förluster på grund av bristande varumärkes- och domännamnsskydd. Ports Group tar helhetsansvar för att bevaka, förvalta och skydda varumärken och digitala tillgångar.

Bolaget grundades 1994, har sitt huvudkontor i Mölnlycke och 65 anställda.

Ports Group
Investeringsår: 2015
Omsättning: 100 MSEK
Fond: Priveq Investment IV
Ägande: 73%
VD: tf Martin Jonsson
Telefon: 031-720 20 00
Styrelse:
Jakob Svärdström (Ordförande), Henrik Holm, Tobias Thorén, Henrik Jatko, Louise Nilsson
Priveqs team:
Louise Nilsson, Henrik Jatko

Relaterade inlägg

House of Ports har blivit Ports Group

House of Ports-bolagen Ports IT, Domaininfo, Dipcon, Qpol och Strop Digital Studio och deras varumärken är numera en del av …

Läs mer »

Priveq – ny tillväxtpartner för House of Ports

House of Ports, som erbjuder tjänster inom varumärken och domännamn, tar in Priveq Investment Fund IV som tillväxtpartner för framtiden. Nuvarande ägare, tillika grundare, samt bolagets företagsledning och styrelseledamöter kommer att ingå i ägargruppen.

Läs mer »
 
 

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.