Mediplast

Priveq och övriga ägare tog Mediplast från att vara starka i Sverige till att bli marknadsledare i Norden inom försäljningen av förbrukningsartiklar till sjukvården. Samtidigt lyckades Mediplast under den fem år långa resan mer än fördubbla omsättningen med bibehållen hög lönsamhet.

I samband med en strukturerad försäljningsprocess under 2015 inleddes ett samgående med Addtechs affärsområde Life Science (AddLife AB) inför en börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm.

Mediplast hade sedan 60-talets början ägts av dåvarande Pharmacia och därefter Althin Medical. 1998 förvärvades verksamheten av Procurator som byggts upp av entreprenören Håkan Roos. Procurator säljer förbrukningsartiklar till industrin och Mediplast säljer och distribuerar såväl egna produkter som andra ledande leverantörers medicintekniska förbrukningsartiklar till sjukvården inom Operation, Thorax/Neuro, Sårvård, Intensivvård, Stomivård och Öron-Näsa-Hals. Genom köpet av Mediplast önskade Procurator tillämpa sitt kunnande inom återförsäljarområdet också inom sjukvårdsbranschen.

En nordisk motpart istället för små leverantörer
Verksamheten visade snabb och stabil tillväxt, men de större leverantörerna till Mediplast signalerade med tiden att de önskade sig en nordisk motpart istället för mindre aktörer i respektive land. Mediplast, som var stora i Sverige, hade vid den här tidpunkten en svag position på marknaderna i Danmark, Finland och Norge. Kunderna till Mediplast, främst landsting och kommuner, hade dessutom börjat slå ihop sina inköpsorganisationer, vilket skapade en prispress och ett behov av ökad volym och effektivitet.

Ett beslut fattades därför om att separera Procurator och Mediplast och att hitta en delägare i Mediplast som hade förmåga att driva en konsolidering av marknaden. 2010 förvärvade Priveq Investment en minoritetsandel på 39 % av aktierna medan Procurator och delar av ledningen kvarstod som ägare till resterande aktier.

– Vi såg en stor potential för konsolidering i Norden. Dessutom fanns det möjlighet att förvärva aktörer inom nischområden med höga marginaler och att effektivisera genom att samordna olika funktioner, berättar Henrik Westfeldt, Partner på Priveq. Utmaningen var självklart att bolaget verkar i en bransch utsatt för prispress, men intäkterna är stabila inom vårdsektorn, vilket innebär att det går att arbeta långsiktigt med effektivisering och andra åtgärder för att öka lönsamheten.

Priveq valde att använda en låg belåning för att snabbt och effektivt kunna genomföra den konsolidering man såg framför sig. En ny styrelse tillsattes, med Fredrik Arp som ordförande, bl a med erfarenhet från styrelsearbete i medtech-bolaget Getinge, P-O Wallström, med en bakgrund från ledande positioner inom biotech- och läkemedelsföretag, bl a senast som VD för börsnoterade Karo Bio, Conny Karlsson, ordförande för Swedish Match och bakgrund från bl a Procter & Gamble samt Henrik Westfeldt.

Hög förvärvstakt
Förvärvstakten blev intensiv och inleddes samma år med förvärvet av det norska bolaget Innova Medical, som tillförde ett nytt produktområde inom hjärta och neurokirurgi. 2011 etablerade Mediplast två nya dotterbolag, Mediplast GmbH i Tyskland och Mediplast Benelux BV i Holland och 2012 utökades verksamheten med Operationsbord, Operationslampor och Containers genom ett uppköp av NMS Medico A/S. Samma år fick Mediplast ett kvitto på att den nordiska strategin låg i linje med vad de stora leverantörerna önskade. Ett stort och strategiskt viktigt pan-nordiskt kontrakt tecknades med Kimberly-Clark Health Care om distribution av deras produkter i Norden och 2014 tecknade man ytterligare ett pan-nordiskt kontrakt med Integra Life Science. 2014 gjordes ytterligare två förvärv; av danska bolaget Kendan, inom hjärtområdet samt svenska ErgoNordic, med produkter inom bl a stomi och 2015 gjordes ett större förvärv av finska Fenno Medicals, som säljer medicinteknik, förbrukningsmaterial och laboratorieprodukter.

Den höga förvärvstakten, den breddade produktportföljen och bra kundrelationer ledde till att omsättningen hade ökat från 280 Mkr vid förvärvstidpunkten till cirka 700 Mkr 2015. Därutöver hade lönsamheten stigit som en följd av ett antal förändringar.

– Vi slog ihop det danska lagret med det svenska lagret och slog ihop den danska säljorganisationen och administrationen i det köpta bolaget med befintlig verksamhet i Danmark. Därutöver byggde vi nya tillväxtområden inom hjärta/neuro och stomi som är lönsamma områden med repetitiva intäkter. De stora kontrakt vi tecknade med bland annat Kimberly-Clark Health Care och Integra Life Science tillförde dessutom både omsättning och lönsamhet. Parallellt arbetade vi med nya erbjudanden för att effektivisera sjukhusens hantering, som till exempel operations-kit för olika typer av operationer, säger Henrik Westfeldt.

Försäljning efter genomförd affärsplan
Efter exakt fem år hade affärsplanen genomförts och en försäljningsprocess inleddes tillsammans med en rådgivare med erfarenhet från Life Science. Både finansiella köpare och industriella aktörer som ville köpa sig till en stark ställning i Norden deltog i försäljningsprocessen men när budgivningen var över hade AddLife AB, ett bolag inom Addtech-koncernen, utsetts till ny ägare i Mediplast.

I samband med förvärvet av Mediplast förbereder AddLife en särnotering av den nya gruppen på NASDAQ OMX Stockholm under första halvåret 2016. Håkan Roos, som varit huvudägare tillsammans med Priveq under ägarperioden, kvarstår som minoritetsägare i det nya sammanslagna börsbolaget.

– Det är viktigt för oss att vi lämnar över till en ägare som är bra för bolaget även efter att vi sålt. Det känns därför bra att Mediplast fick en ny ägare med ambition att ta nästa steg och fortsätta utveckla bolaget som en självständig del i det nya börsnoterade bolaget, kommenterar Henrik Westfeldt försäljningen.

Investeringsår: 2010
Fond: Priveq Investment III
Ägande: 39,2%
Exitår: 2015
Telefon: 040-671 23 00

Om bolaget:
Mediplast säljer och distribuerar medicintekniska produkter för sjukvården med huvudkontor i Malmö.
Bolaget är verksamt inom Operation, Thorax/Neuro, Sårvård, Intensivvård, ÖNH (öron, näsa, hals) och Stomi.

2009
Omsättning: 310 MSEK
EBITDA-marginal: 13%

2014
Omsättning: 467 MSEK
EBITDA-marginal: 11%

Priveqs team:
Henrik Westfeldt, Johan Koch

För ytterligare information, kontakta

Henrik Westfeldt
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 65
Mobil: 070-872 16 66
E-post: henrik.westfeldt@priveq.se