Kontakt

Priveq
Box 5295
102 46 Stockholm

Besöksadress: Kungsgatan 24
Telefon: 08-459 67 60
info@priveq.se

För investeringar utanför Sverige:

Finland

Mats Hjerpe
mats.hjerpe (at) priveq.se
08-459 67 71

Norge

Henrik Jatko
henrik.jatko (at) priveq.se
08-459 67 75

Danmark

Johanna Svensson
johanna.svensson (at) priveq.se
08-459 67 74

Våra medarbetare

Partner & Investeringsansvarig

Senai Ayob

Senai Ayob är Partner och investeringsansvarig på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Senai började på Priveq 2012 och är för närvarande styrelseledamot i Industri-Matematik och Swemac samt styrelsesuppleant i 4C Strategies.

Innan Senai började på Priveq hade han ett antal års erfarenhet från finansbranschen och arbetade senast med aktieanalys på ABG Sundal Collier. Senai har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Telefon: 08-459 67 69
Mobil: 070-459 23 61
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Associate

Martin Bjarnemar

Martin Bjarnemar är Associate på Priveq och hans ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Martin började på Priveq 2019 och är för närvarande styrelsesuppleant i ROL. Han har tidigare arbetat med corporate finance på Deloitte och Danske Bank och har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Telefon: 08-459 67 61
Mobil: 073-339 03 73
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & Ekonomichef

Helena Ekstrand

Helena Ekstrand är Partner och ekonomichef på Priveq och hennes ansvarsområden är intern redovisning och rapportering samt rapportering till investerare.

Helena började på Priveq 2005 och var tidigare auktoriserad revisor på Previsor Revisionsbyrå.

Hon har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Telefon: 08-459 67 73
Mobil: 070-814 21 70
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Associate

Rebecka Gärderup

Rebecka Gärderup är Associate på Priveq och hennes ansvarsområde sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Rebecka började jobba på Priveq 2022 och har tidigare arbetat som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och dessförinnan på Avanzas finanstidning Placera. Hon har en civilekonomexamen med finansinriktning från Linköpings Universitet.

Telefon: 08-400 122 11
Mobil: 070-329 13 54
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & Ordförande

Magnus Hardmeier

Magnus Hardmeier är Partner och arbetande Ordförande på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Magnus har arbetat med onoterade investeringar sedan 1987. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för Priveqs ägande i bolag som Gibeck, Hörnell, FM Mattson Mora Group och Novaseptic. Magnus är för närvarande styrelsesuppleant i Swemac.

Innan Magnus började på Priveq arbetade han bl a på Företagskapital och Wallenius Lines som controller. Magnus är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat på McGill University, Montreal.

Telefon: 08-459 67 62
Mobil: 070-888 25 44
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & Investeringsansvarig

Mats Hjerpe

Mats Hjerpe är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Mats har arbetat på Priveq sedan 2003 och är styrelseledamot i QleanAir och Verisec.
Mats arbetade tidigare på Aragon Fondkommission och har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & Investeringsansvarig

Henrik Jatko

Henrik Jatko är Partner och investeringsansvarig på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Henrik har arbetat på Priveq sedan 2010 och är styrelseledamot i Danfo, Ports Group, ROL och Sunds Fibertech.

Henrik har tidigare arbetat som managementkonsult på Bain & Company och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Telefon: 08-459 67 75
Mobil: 070-874 36 86
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Investeringsansvarig

Fanny Leksell

Fanny är investeringsansvarig på Priveq och hennes ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Fanny började på Priveq 2016 och är styrelseledamot i Equestrian Stockholm, Parfym.se och Trendhim, samt styrelsesuppleant i Frontit. Fanny har tidigare arbetat med corporate finance på Svenska Handelsbanken och senast med fastighetstransaktioner på Cushman & Wakefield. Hon har även arbetat med M&A på Crédit Agricole i Paris och har en kandidatexamen och masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Telefon: 08-459 67 76
Mobil: 070-754 33 33
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Kontorsansvarig/Assistent

Maria Lundborg

Maria Lundborg är assistent på Priveq och ansvarar för den löpande kontorsverksamheten. Maria är även ansvarig för webbplatsen samt interna och externa event.

Maria började på Priveq 2012 och var tidigare assistent på Investor Growth Capital och Advokatfirman Lindahl.

Telefon: 08-459 67 68
Mobil: 073-524 18 20
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & VD

Louise Nilsson

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, CSAM Health, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i FrostPharma, Industri-Matematik, Plint och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå tekniska högskola.

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Associate

Daniel Nylund

Daniel Nylund är Associate på Priveq och hans ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Daniel började på Priveq 2020 och är för närvarande styrelsesuppleant i Industri-Matematik. Han har tidigare arbetat med M&A på Grant Thornton. Innan det arbetade Daniel även med affärsutveckling och M&A på Attendo. Han har en masterexamen i Redovisning & Finans från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat vid Smith School of Business, Kanada.

Telefon: 08-400 122 10
Mobil: 072-236 06 03
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & Investeringsansvarig

Maria Perez Hultström

Maria Perez Hultström är Partner och investeringsansvarig på Priveq. Hennes ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Maria började på Priveq 2010 och är för närvarande styrelsemedlem i Lamiflex och Parfym.se.

Maria har tidigare arbetat med corporate finance på Svenska Handelsbanken och Erik Penser Bank. Maria är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, och Georgia College and State University, Milledgeville, Georgia, USA.

Telefon: 08-459 67 72
Mobil: 070-928 01 42
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Associate

Johan Skantz

Johan började på Priveq 2024 och har tidigare arbetat som managementkonsult på Arthur D. Little.

Dessförinnan arbetade han med M&A på Livingstone Partners och med fastighetstransaktioner på Nordanö Partners.

Han har en masterexamen i Finans från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid National University of Singapore.

Telefon: 08-400 122 12
Mobil: 079-006 01 78
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & Investeringsansvarig

Johanna Svensson

Johanna Svensson är Partner och investeringsansvarig på Priveq och hennes ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Johanna har arbetat på Priveq sedan 2007 och är för närvarande styrelseledamot i Plint och Trendhim.

Johanna har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid National University of Singapore samt Umeå universitet.

Telefon: 08-459 67 74
Mobil: 073-544 04 33
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & Investeringsansvarig

Henrik Westfeldt

Henrik Westfeldt är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Henrik har arbetat med onoterade investeringar sedan 1990. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för bolag som Boomerang, Carema, Mediplast, ReadSoft och Sydtotal. Henrik är för närvarande styrelsemedlem i Equestrian Stockholm och Frontit.

Innan grundandet av Priveq arbetade Henrik på Skandia Investment samt på Skandia Kapitalförvaltning. Henrik är civilekonom och har också studerat vid Handelshögskolan i Göteborg.

Telefon: 08-459 67 65
Mobil: 070-872 16 66
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Partner & Investeringsansvarig

Karl-Johan Willén

Karl-Johan Willén är Partner och investeringsansvarig. Hans ansvarsområden sträcker sig från att komma i kontakt med spännande tillväxtbolag till att jobba med tillväxtstrategier, förvärv och incitamentsprogram i de bolag där Priveq är delägare. Karl-Johan är även ansvarig för arbetet inom ESG (Environmental Social and Corporate Governance).

Sedan Karl-Johan började på Priveq 1998 har han bl a arbetat med portföljbolagen Scandinavian Photo, Sydtotal, San Sac, Unisport Scandinavia och Crem International. Han är för närvarande styrelsemedlem i Danfo, FrostPharma och Sunds Fibertech.

Karl-Johan har en Master of Science i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och La Trobe University i Melbourne. Han har också studerat Business Intelligence på Stockholms universitet.

Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se
Controller

Jakob Öhmark

Jakob Öhmark är Controller på Priveq med ansvarsområden inom kommunikation och rapportering till investerarna, att ha dialog med portföljbolagen samt att arbeta med frågor kopplade till värdering och redovisning.

Jakob började på Priveq 2018 och har tidigare arbetat som revisor på PwC samt som konsult inom den finansiella sektorn på Ernst & Young.

Han har en kanditatexamen i ekonomi från Uppsala universitet och har även hunnit med en termin vid Inje University, Sydkorea, samt vid Maastricht University School of Business and Economics, Nederländerna.

Telefon: 08-459 67 79
Mobil: 072-973 50 69
E-post: förnamn.efternamn (at) priveq.se