Nyheter

Nyheter

Hållbarhetsrapport 2021

Priveq publicerar sin hållbarhetsrapport för 2021 som beskriver vårt hållbarhetsarbete från investering till avyttring. Rapporten täcker de tre hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning, och presenterar de aspekter vi har valt att fokusera på inom dessa områden. Vi redovisar också…
08/06/2022
NyheterROL

Priveq ESG Award – vinnare 2022

Priveq har infört en utmärkelse som kommer att delas ut årligen till det portföljbolag som gjort mest positiva framsteg under det senaste året. Förutom äran att ta emot priset kommer vinnaren att få en check som ska överlämnas till en…
08/04/2022
NyheterPorts Group

Magdalena Bonde ny VD i Ports Group

Ports Group är den självklara partnern för alla företag som önskar undvika affärsrisker orsakade av bristande varumärkesskydd. För en värld med accelererande globalisering och digitalisering blir varumärke alltmer viktigt. Ports Group har skapat en stark position på denna marknad, och…
29/09/2021