Nyheter

Industri-MatematikNyheter

IMI förvärvar Promosoft

IMI förvärvar Promosoft för att stärka sitt erbjudande inom digitaliserad lagerstyrning och inköpsplanering. Genom att kombinera IMI:s logistiksystem med Promosofts lösningar kommer kunder att kunna effektivisera sina lagerhanteringsprocesser, minska inköpskostnader samt öka försäljningseffektiviteten. Förvärvet skapar fördelar både för befintliga och…
06/11/2023
NyheterPorts Group

Priveq avyttrar Ports Group till Bridgepoint

Priveq Investment Fund IV (”Priveq”) har, tillsammans med övriga ägare, ingått avtal om att avyttra House of Ports Holding AB (”Ports Group”) till Bridgepoint Development Capital (”Bridgepoint”). Under Priveqs ägarperiod har bolaget växt från att vara ett svenskt pionjärsbolag inom…
31/08/2023
DanfoNyheter

Priveq ESG Award – vinnare 2023

Priveq delar årligen ut en utmärkelse till det portföljbolag som gjort mest positiva framsteg inom ESG under det senaste året. Förutom äran att ta emot priset får vinnaren skänka 50.000 kronor till en välgörenhetsorganisation eller en ideell organisation efter fritt…
04/07/2023
Nyheter

Hållbarhetsrapport 2022

Priveq publicerar sin hållbarhetsrapport för 2022 som beskriver vårt hållbarhetsarbete från investering till avyttring. Rapporten täcker de tre hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning och presenterar de aspekter vi har valt att fokusera på inom dessa områden. Vi redovisar också…
27/06/2023
FrostPharmaNyheter

Priveq investerar i FrostPharma

FrostPharma, ett entreprenöriellt läkemedelsbolag inriktade på att kommersialisera värdeskapande specialist- och sjukhusläkemedel samt utveckla hållbara förbrukningsprodukter för hälso- och sjukvården, välkomnar Priveq som ny tillväxtpartner. FrostPharma signerade de första produktavtalen 2017 och har sedan dess lanserat över 50 läkemedel. Genom…
16/06/2023
Ljung & SjöbergNyheter

Priveq avyttrar Ljung & Sjöberg

Priveq Investment V (”Priveq”) har tillsammans med övriga ägare avyttrat Ljung & Sjöberg Holding AB till ett konsortium av Nea Partners, Spiltan samt nuvarande ledning och nyckelpersoner.   Ljung & Sjöberg är ett privat utbildnings- och vårdföretag specialiserat på alkohol- och…
24/05/2023