Nyheter

NyheterTrustscale

Priveq blir tillväxtpartner till Trustscale

Trustscale AB med sin operativa dotterbolagsgrupp Verisec International AB (“Trustscale” och “Verisec”), vilken tillhandahåller tjänster relaterade till betalningssäkerhet, datasäkerhet och stark användarautentisering, har ingått ett partnerskap med Priveq (“Priveq”) för att fortsätta bolagets tillväxtresa och lansera bolagets nya molntjänsteerbjudande. Partnerskapet…
22/12/2022
Industri-MatematikNyheter

IMI förvärvar Millbyte Solutions

IMI:s tillväxtresa fortsätter med förvärvet av Millbyte Solutions och produktportföljen utökas därmed med en cloud-baserad plattform som inkluderar WMS- och TMS-funktionalitet i ett integrerat system. Kombinationen av WMS och TMS resulterar i en bättre konsumentupplevelse, minimalt manuellt arbete och förbättrad…
04/10/2022
Industri-MatematikNyheter

Snabbväxande IMI förvärvar Agrippa Solutions

IMI har förvärvat det norska företaget Agrippa Solutions och utökar därmed sitt erbjudande av applikationer inom supply chain management. Agrippa solutions erbjuder mobila lösningar inom avvikelsehantering och kontinuerligt förbättringsarbete för logistikintensiva bolag. Läs mer på IMI:s hemsida. För ytterligare information,…
30/06/2022
Nyheter

Hållbarhetsrapport 2021

Priveq publicerar sin hållbarhetsrapport för 2021 som beskriver vårt hållbarhetsarbete från investering till avyttring. Rapporten täcker de tre hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning, och presenterar de aspekter vi har valt att fokusera på inom dessa områden. Vi redovisar också…
08/06/2022
DanfoNyheter

Hyrtoaletten förvärvar Nordic Toilet

Hyrtoaletten, som ingår i Danfo-koncernen, har förvärvat Nordic Toilet, ett välrenommerat företag inom portabla toalettlösningar. Genom förvärvet stärker Hyrtoaletten sin position och blir Sveriges största aktör inom hyrtoaletter. - Förvärvet ger oss förutsättningar till fortsatt expansion i hela Sverige samt…
05/06/2022