Martin Bjarnemar
Martin Bjarnemar

Martin Bjarnemar

23 september 2019

Martin Bjarnemar är Associate på Priveq och hans ansvarsområden sträcker sig genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.

Martin började på Priveq 2019 och har tidigare arbetat med corporate finance på Deloitte och Danske Bank. Han har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.