Priveq Investment V (”Priveq”) har tillsammans med övriga ägare avyttrat Ljung & Sjöberg Holding AB till ett konsortium av Nea Partners, Spiltan samt nuvarande ledning och nyckelpersoner.  

Ljung & Sjöberg är ett privat utbildnings- och vårdföretag specialiserat på alkohol- och drogproblem i arbetslivet. Bolaget är marknadsledande inom sin nisch genom sitt proaktiva arbete, sin unika behandlingsprocess och heltäckande tjänsteerbjudande som inkluderar provtagning, utbildning, chefstöd, behandling och internat.  

Ljung & Sjöberg har under Priveqs ägande genomfört flera verksamhetsförbättrande och tillväxtorienterade initiativ, bland annat har behandlingen digitaliserats, etablering av lokala kontor samt utveckling av tjänsteportföljen till att förutom alkohol-, spel- och drogberoende även inkludera medberoende och stress. Ett nytt affärsområde avseende egen provtagning har startats upp och ett internat i Piteå förvärvats. 

 ”Det har varit väldigt berikande att arbeta tillsammans med Ljung & Sjöberg de senaste sex åren. Det är ett bolag med en för samhället, och individen, väldigt viktig verksamhet där samtliga medarbetare verkligen brinner för att skapa förändring och förbättring för både kunder och klienter. Vi är framför allt stolta över det sätt som ledning och medarbetare visade kämpaglöd under covidåren och glada över att vi vid det tillfället hade utvecklat våra digitala behandlingsmodeller vilket betydde att samtliga klienter tryggt kunde fortsätta i behandling”, säger Johanna Svensson, Partner på Priveq.  

 ”Efter sex år med ett mycket bra samarbete tillsammans med bolagets ledning och medarbetare där vi tagit viktiga steg i Ljung & Sjöbergs utveckling, hoppas vi nu att de nya tillväxtinitiativ som vi startat upp det senaste året kommer skapa möjligheter för nästa tillväxtresa” säger Henrik Westfeldt, Partner på Priveq. 

”Det är med stolthet och tacksamhet vi ser på våra sex år med Priveq. Deras stöd och engagemang under med- och motgång har varit det som skapat den positiva tillväxtgrund vi står på idag. Att de vågade gasa oss upp och ur pandemiåren gav oss som organisation den kraft vi behövde för att vända” säger Sarah Linderoth, VD på Ljung & Sjöberg. 

För ytterligare information, kontakta

Johanna Svensson
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 74
Mobil: 073-544 04 33
E-post: johanna.svensson@priveq.se