FrostPharma, ett entreprenöriellt läkemedelsbolag inriktade på att kommersialisera värdeskapande specialist- och sjukhusläkemedel samt utveckla hållbara förbrukningsprodukter för hälso- och sjukvården, välkomnar Priveq som ny tillväxtpartner.

FrostPharma signerade de första produktavtalen 2017 och har sedan dess lanserat över 50 läkemedel. Genom strategiska partnerskap med läkemedelsbolag i Europa, USA och Asien har en omfattande portfölj av nya produktmöjligheter säkrats inom ett brett spektrum av terapiområden. Parallellt med expansionen av specialist- och sjukhusläkemedel har FrostPharma tagit fram en egenutvecklad produktportfölj under varumärket WoodSafe. Woodsafe är en serie av innovativa riskavfallskärl som möjliggör en 66% reducering av CO2 i jämförelse med de produkter som för närvarande används inom hälso- och sjukvården.

”FrostPharma har varit framgångsrika i att proaktivt hitta nya produkter och på kort tid leverera kommersiella resultat. Vi är imponerade av grundarna och ledningen och är entusiastiska att ingå detta partnerskap tillsammans med dem. Som investerare med stark ESG-agenda ser vi också fram emot att bidra till en framgångsrik utveckling av Woodsafe, vilket är en produkt som har möjlighet att minska CO2 utsläppen inom hälso- och sjukvården”, säger Karl-Johan Willén, Partner och investeringsansvarig på Priveq.

Med en etablerad kommersialiseringsplattform i Norden och Baltikum är ambitionen framgent att fortsätta investera i organisationen och expandera produktportföljen.

“Partnerskapet med Priveq kommer ge FrostPharma förutsättningar för en accelererad och långsiktigt hållbar tillväxt. Teamet på Priveq har under denna process visat på en god förståelse för FrostPharmas affärsmodell. De har ett starkt track record av att addera värde i denna typ av partnerskap. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Priveq och hela teamet på FrostPharma i denna spännande fas av FrostPharmas tillväxtresa”, säger Fredrik Andersch, VD på FrostPharma.

“Sedan starten 2017 har vi byggt ett läkemedelsbolag med en stark kommersiell plattform från grunden, med all erforderlig expertis tillgänglig internt. FrostPharma täcker nu alla nordiska marknader och har effektivt lanserat 50 produkter på sex år. Vi fokuserar specialist- och sjukhusläkemedel som möter tydliga och särskilda behov hos patienter och sjukvården, vilket teamet på FrostPharma möjliggör tillsammans. Det skall nu bli spännande att få ta nästa steg i utvecklingen av FrostPharma tillsammans med Priveq”, säger Clas Lindbergson, grundare och affärsutvecklingschef på FrostPharma.

Genom hela processen har FrostPharmas aktieägare rådgivits av EY Corporate Finance.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se