Åsa Zimmerman har utsetts till ny VD på Plint från och med den 1 april 2024. Med stor erfarenhet och en djup förståelse för Plints värderingar och kultur har Åsa varit en integrerad del av företaget sedan starten i början av 2000-talet. Efter att ha tjänstgjort i olika nyckelroller, inklusive produktionschef och Chief Operating Officer, exemplifierar Åsas resa på Plint hennes engagemang och betydande bidrag till företagets tillväxt och framgång.

Mer information finns på Plints hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se