hornell_top

Hörnell International

Mannen som bländade av

I Dalarna vet alla vem Åke Hörnell är; forskaren från Chalmers som kom tillbaka till hembygden i början av 80-talet för att förverkliga en idé. Nu sysselsätter hans uppfinning, den automatiskt nedbländande svetshjälmen, en hel bygd.

Företaget Hörnell är en klassisk entreprenörssaga som tog sina första kommersiella steg 1982.  Åke Hörnell hade forskat vid Chalmers Tekniska Högskola under 1970-talet och då utvecklat ett glas som reagerar vid vissa ljusförhållanden. Han såg potentialen och utvecklade hjälmen Speedglass som bländar ner automatiskt när svetsare arbetar. Idag är det en produkt som, tillsammans med ett brett sortiment av personlig skyddsutrustning, säljs i 60 länder i främst Europa och Nordamerika.

Men bolaget led under en lång tid av ägartvister och otydligt styrning.

– Priveq kom i kontakt med Hörnell 1996. Vi såg ett nischföretag med potential att växa globalt. Tyvärr led Hörnell av en turbulent ägarsituation. När vi enats om företagets framtid samt ägar- och prisbild kunde Priveq och investeringspartnern Swedetech köpa 30 procent vardera av Hörnell International medan Åke Hörnell själv behöll 40 procent. Vi är oerhört glada över att Åke Hörnell valde att kvarstå som delägare, kommenterar Magnus Hardmeier, Partner på Priveq.

– Vi satsade direkt på förbättringar inom produktion, kvalitet och finansiell rapportering. Vi enades om att byta VD och forma en ny ledning. De nya ägarna gav oss professionell ledning och kraft att vidareutveckla företaget. Produktprogrammet breddades och nya tilläggsprodukter togs fram. Exporten växte starkt, främst i USA. Efter bara några år är vi starkare, mer strukturerade – och redo för börsen, säger Åke Hörnell.

Just börsen är ett attraktivt alternativ för Hörnell, som om allt går planerat blir det första Gagnef-företaget någonsin på Stockholms fondbörs.

– Som börsföretag blir vi mer kända och vi hoppas också kunna locka hit fler ingenjörer. Det är lättare att nappa på en annons från ett företag som det pratas mycket om, kommenterar VD, Krister Larnmark.

Antalet anställda har vuxit i takt med att omsättningen ökat. När Priveq blev ägare 1996 arbetade 120 personer hos Hörnell och omsättningen låg på 154 miljoner kronor. Förra året sålde Hörnell svetshjälmar för 355 miljoner kronor och antalet anställda har vuxit till 250.  Under samma period har rörelsemarginalen stigit från 18 % till 24 %. Huvudkontor, utveckling och tillverkning ligger fortsatt i Gagnef där 152 av de anställda samsas i verkstad och kontor för att försöka tillmötesgå efterfrågan.

– Vi säljer allt vi hinner tillverka, så har det varit i flera år. Man kan le åt det men det är egentligen tragiskt med leveranstider på upp till 16 veckor, säger Krister Larnmark.

Hantverkarna håller för närvarande på att få ordning efter den senaste utbyggnaden, ett höglager på 800 kvadratmeter. Det har i sin tur givit produktionen större utrymme och nu ska det bli ordning på produktflödet.

– Vi håller fortfarande på att göra om ett lite för stort, litet företag till ett litet, stort företag, sammanfattar produktionschefen Per Dahl.

Automatisering är hans specialitet. Han kom till Hörnell för snart ett år sedan med uppdrag att skapa en rationellare produktion.

– Det finns många arbetsformer här som kommer från köksbordet i Åke Hörnells villa, säger han.

I ett första steg har kretskortstillverkningen automatiseras. På tur står flera andra monotona moment. Renrumsproduktionen ska flytta till nya lokaler i Borlänge. Nya metoder, som utvecklas tillsammans med Åke Hörnell, ska minska kostnaderna och göra det möjligt att utveckla svetsglasen vidare.

Marknaden fortsätter att vara mycket intressant. Trots företagets snabba expansion ut i världen svarar fortfarande konventionella svetsglas (svärtade glas) för mer än 90% av den totala marknaden. Men produkter baserade på automatiska svetsglas växer snabbt och Hörnells marknadsandel inom detta segment beräknas uppgå till ca 40%.

I mitten av 2003 beslöt ägarna sig för att helt avyttra Hörnell. Företaget hade nu nått en storlek där nytt kapital och nya ägare behövdes för leda Hörnell in i nästa tillväxtfas. En strukturerad process ledde till att amerikanska 3M förvärvade bolaget

– Jag startade bolaget för 25 år sedan och är glad att nu sälja till 3M, som visat intresse för bolaget under en längre tid, kommenterade Åke Hörnell vid tidpunkten för försäljningen. Hörnells verksamhet i Gagnef har efter uppköpet fortsatt att utvecklas i stark takt.

– Ägarna har genom ett långsiktigt och aktivt ägarskap utvecklat bolaget mycket väl såväl resultat- som omsättningsmässigt avslutar Magnus Hardmeier, partner Priveq Partners. Det var ett starkt företag 3M köpte. Under åtta år med Priveq som ägare mer än fördubblades omsättningen och antalet anställda samtidigt som lönsamheten ökade.


Hörnell International
Investeringsår: 1996
Fond: Priveq Investment II
Ägande: 30%
Exit year: 2004
Om bolaget:
Global marknadsledare inom svetsskydd och skyddsutrustning, såsom svetshjälmar med automatiskt nedbländande svetsglas och aktiva andningsskydd. Huvudkontor i Gagnef.

1995
Omsättning: 154 MSEK
EBITDA-marginal: 21%

2003
Omsättning: 354 MSEK
EBITDA-marginal: 26%
Priveq team:
Magnus Hardmeier
 
 

För ytterligare information, kontakt

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Telefon: 08-459 67 62
Mobil: 070-888 25 44
Läs mer »

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Magnus Hardmeier är Partner och arbetande Ordförande på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Magnus har arbetat med onoterade investeringar sedan 1987. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för Priveqs ägande i bolag som Gibeck, Hörnell, FM Mattson Mora Group och Novaseptic. Magnus är för närvarande styrelsemedlem Mentice och Metenova samt styrelsesuppleant i Danfo, Nordic Room Improvement, Omegapoint och Scanmast.

Innan Magnus började på Priveq arbetade han bl a på Företagskapital och Wallenius Lines som controller. Magnus är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat på McGill University, Montreal.