FrostPharmas produkt WoodSafe är innovativa riskavfallskärl baserade på 80% förnybart material från skogen. Materialet är utformat för att kunna ersätta flera andra material eftersom det är tåligt, formbart och flexibelt. Genom att ersätta dagens riskavfallskärl med biokompositmaterial kan klimatavtrycket minskas med 66%. WoodSafe är ett svensktillverkat riskavfallskärl designat för att leva upp till dagens hållbarhetstänk och bidra till en miljövänligare och klimatsmartare framtid.

På Danderyds sjukhus har man gjort flera förändringar för hitta mer hållbara alternativ, t ex bytt ut de avfallskärl där man slänger sprutor och kanyler. Kärlen räknas som farligt avfall och måste därför brännas vilket släpper ut växthusgaser och mikroplast. De nya kärlen WoodSafe är gjorda av biokomposit som innehåller sågspån och tallolja.

Läs mer och lyssna på inslaget från Danderyds sjukhus i SVT här.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se