Investeringsår:
2016

Omsättning:
275 MSEK

Fond:
Priveq Investment V

Ägande:
Minoritet

VD:
Magnus Bergqvist

Telefon:
08-522 27 900

4C Strategies

4C Strategies är en av världens mest innovativa leverantörer av risk- och krishanteringslösningar. Bolaget erbjuder kundanpassade lösningar som kombinerar det bästa av expertis och innovation för att deras kunder ska kunna hantera såväl väntade som oväntade händelser. 4C Strategies integrerar riskhantering, kontinuitetshantering, incident- och krishantering samt revisions- och granskningsverksamhet med övning och träning för att säkerställa att deras kunder har rätt förmåga och beredskap för att hantera det oväntade. På så vis får bolagets kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål.

Bolaget har ca 100 anställda och kontor i Sverige, Storbritannien och USA.

Styrelse
Andreas Hedskog (Ordförande), Louise Bagewitz, David Lidbetter, Christine Rankin, Lena Ridström, Mats Hjerpe.

Priveqs team
Mats Hjerpe, Senai Ayob

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
E-post: mats.hjerpe@priveq.se