CSAM Health förvärvar Mawell eHealth Systems

2 februari 2016

CSAM Health har förvärvat finska Mawells eHealth Systems och tar därmed över Mawells produktverksamhet. CSAM har de senaste åren etablerat sig som en av de ledande nischaktörerna på den skandinaviska marknaden inom programvaror till specialistvården och förvärvet gör det möjligt för bolaget att fullfölja sin tillväxtstrategi och stärka sin position i Norden.

Läs mer på CSAMs hemsida.