Priveq genomför lyckad exit i Swedish Orphan International

5 november 2009

Priveq har idag ingått avtal om att avyttra sitt innehav i läkemedelsbolaget Swedish Orphan International till Biovitrum – vilka bildar Swedish Orphan Biovitrum AB.