Sydtotal etablerar sig i Jönköping

1 september 2009

Sydtotal AB förvärvar Sture Boströms Ventilation AB samt Cardells Ventilation AB och Cardells Service AB. Företagen går samman och bildar Sydtotal i Jönköping AB.