Utnyttjande av överdelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

3 juli 2019

I samband med erbjudandet av aktier i Mentice och noteringen av aktierna på Nasdaq First North Premier den 18 juni 2019 (”Erbjudandet”) utfärdade Priveq Investment en övertilldelningsoption till Pareto Securities att förvärva ytterligare högst 1 263 112 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet, för utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för handel i Mentices aktier på Nasdaq First North Premier. Pareto Securities har nu utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen kommer Priveq Investment att äga 1 196 059 aktier i Mentice, motsvarande en ägarandel om 5,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Mer information finns i PDF nedan samt på Mentices hemsida.


PDF

För ytterligare information, kontakta

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Telefon: 08-459 67 62
Mobil: 070-888 25 44
Läs mer »

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Magnus Hardmeier är Partner och arbetande Ordförande på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Magnus har arbetat med onoterade investeringar sedan 1987. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för Priveqs ägande i bolag som Gibeck, Hörnell, FM Mattson Mora Group och Novaseptic. Magnus är för närvarande styrelsemedlem Mentice och Metenova samt styrelsesuppleant i Omegapoint.

Innan Magnus började på Priveq arbetade han bl a på Företagskapital och Wallenius Lines som controller. Magnus är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat på McGill University, Montreal.