Nyheter

Omegapoint Group AB växlar upp tillväxttakten – Priveq Investment blir ny delägare

By 30/06/2017december 4th, 2020No Comments

Omegapoint Group, ledande experter inom det snabbt växande området för IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system, meddelar att man som ett led i att ytterligare förstärka bolagets position tar in Priveq Investment (”Priveq”) som investerare för en ägarandel om 40 procent. Resterande 60 procent ägs även fortsättningsvis av ledning och anställda.

Företag i bransch efter bransch planerar för hur deras affärsmodeller skall utformas för att dra nytta av, och passa in i ett alltmer digitaliserat samhälle. Det historiska skifte som sker från traditionella kanaler och modeller till digital konsumtion och produktion ställer, förutom krav på funktionalitet och användarvänlighet, mycket stora krav på säkerheten för digitala applikationer som alla på ett eller annat sätt skall samverka.

”Marknadens utveckling ger stora tillväxtmöjligheter för Omegapoint. Genom att Priveq kommer in som delägare förstärker vi förutsättningarna för vår fortsatta tillväxt, som baseras på vår marknadsledande kompetens inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system” säger Johan Malmliden, VD och koncernchef för Omegapoint Group. ”Jag ser mycket fram emot att få ta del av den kompetens och erfarenhet som Priveq besitter efter att under många år byggt framgångsrika bolag på snabbväxande marknader.”

Omegapoint har vuxit till att bli Sveriges ledande experter inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system genom att kombinera högkvalitativ systemutveckling med djup säkerhetskompetens inom IT. Den kombinationen möjliggör för bolaget att erbjuda sina kunder de resurser, verktyg och den kompetens som krävs för att de ska kunna leda utvecklingen i sina respektive branscher. Idag är Omegapoint en ledande partner till företag inom bland annat bank och finans, fordonsindustrin, media samt till aktörer inom hälso-och sjukvårdssektorn.

”I och med att Priveq kommer in som största ägare skapas möjligheter för att, genom organisk tillväxt kompletterad med förvärv, nå målsättningen att på några års sikt omsätta 1 miljard kronor,” avslutar Johan Malmliden.

”Vi har följt Omegapoints utveckling under många år och vi är mycket glada över att få förtroendet att ingå ett långsiktigt partnerskap med Omegapoint och att tillsammans med deras kompetenta medarbetare utveckla bolaget vidare och skapa möjligheter för ytterligare lönsam tillväxt.” säger Henrik Jatko, investeringsansvarig på Priveq. ”Vi är övertygade om att Omegapoint utifrån den starka kompetensbaserade plattform de byggt upp och deras imponerande kundlista har väldigt bra förutsättningar för att fortsätta stärka sin ledande position inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system.”

Keystone MCF och Nova Advokatbyrå har varit rådgivare till säljarna i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Odd Bolin, Styrelseordförande i Omegapoint Group AB
E-mail: odd.bolin@omegapoint.se
Mobil: +46 704 283 173

Om Omegapoint
Omegapoint grundades 2001 och är verksamma inom IT-säkerhet och utveckling av säkra IT-system och är idag Sveriges ledande partner till företag inom bl.a. bank och finans, bilindustrin, hälso-och sjukvårdssektorn samt media. Bolaget har ca 240 st anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. För ytterligare information, se www.omegapoint.se.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Jatko
Partner & Investeringsanvarig
Telefon: 08-459 67 75
Mobil: 070-874 36 86
E-post: henrik.jatko@priveq.se