Priveq Investment Fund IV (”Priveq”) har, tillsammans med övriga ägare, ingått avtal om att avyttra House of Ports Holding AB (”Ports Group”) till Bridgepoint Development Capital (”Bridgepoint”). Under Priveqs ägarperiod har bolaget växt från att vara ett svenskt pionjärsbolag inom varumärkesskydd till att nu ha etablerat sig i Europa med en ambition att bli ett av världens ledande Brand Protection-bolag.

Ports Group är ett snabbväxande och lönsamt bolag i segmenten Brand Protection och IP Management. Som ICANN-ackrediterad registrar med ett brett erbjudande inom Brand Protection erbjuder bolaget ett globalt skydd för hela varumärket. Centralt i bolagets erbjudande är den egenutvecklade mjukvaruplattformen Ports Management som knyter samman portföljen av immateriella rättigheter för optimal överblick och automatiserad hantering av kunders varumärkessäkerhet.

Under Priveqs ägande har Ports Group ställt om sin affärs- och intäktsmodell från en hög andel löpande konsulttjänster till en prenumerationsmodell. Transformationen har skett under lönsamhet och med en omsättningsökning från ca 100 MSEK till ca 350 MSEK. Bolaget har även ökat sin geografiska täckning från Sverige till att nu omfatta stora delar av Norden, UK, Italien, Malta, Spanien, Schweiz, Nederländerna, Turkiet och Latinamerika. Ports Group har sitt huvudkontor i Göteborg och har ca 130 anställda.

”Priveq är väldigt stolta över att ha bidragit till att skapa en solid plattform med ett starkt management för fortsatt framtida tillväxt. Vi önskar både management och Bridgepoint varmt lycka till på den fortsatta tillväxtresan.” säger Louise Nilsson, Partner och Investeringsansvarig på Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq Investment Fund IV.

”Tillsammans med Magdalena och resten av ledningen har Priveq fokuserat på att skapa en stark strategisk plattform och ledningen har levererat oerhört väl på den med organisk tillväxt under hög effektivitet samtidigt som ett antal selektiva förvärv stärkt produktportföljen och ökat den geografiska närvaron.” säger Henrik Jatko, Partner och Investeringsansvarig på Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq Investment Fund IV.

”Jag är väldigt nöjd med att ha varit en del av Priveq-familjen och att vi tillsammans har skapat förutsättningar för fortsatt stark tillväxt. Den resan ska vi nu ta vidare tillsammans med Bridgepoint.” säger Magdalena Bonde, VD Ports Group.

EY Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Ports Group och säljarna i transaktionsprocessen.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se