Hyrtoaletten, som ingår i Danfo-koncernen, har förvärvat Nordic Toilet, ett välrenommerat företag inom portabla toalettlösningar. Genom förvärvet stärker Hyrtoaletten sin position och blir Sveriges största aktör inom hyrtoaletter.

– Förvärvet ger oss förutsättningar till fortsatt expansion i hela Sverige samt i Norden, säger Jonas Olsson – Koncernchef Danfo.

Läs mer på Danfos hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se